Postoperativ gråd efter operation i ØNH praksis.

Der opereres mange børn i danske ØNH praksis og vi har alle oplevet dage, hvor der grædes fra ende til anden (næsten). Og hvorfor? I litteraturen finden opgørelse over, hvis barnet har fået 1 glas saft istedet for 1 glas vand 2 timer før anæstesi er opvågningen bedre og med mindre gråd og ubehag for barnet.

Passer det? Eller er der andre faktorer der spiller ind, som vi kan gøre noget ved?


3 kommentarer

 • Kære Ann-Louise

  Tak for dit forslag!
  DØNHOF er gået i gang med at vurdere de mange gode forslag der er indkommet.
  Vi regner med at give skriftlig tilbagemelding på hvert enkelt projekt ultimo november 2016.

  Bedste hilsener
  På DØNHOFs vegne
  Thomas Qvist Barrett

  • 27.11.2016
   Kære Ann-Louise

   DØNHOF har nu gennemgået dit forslag til projekt “Postoperativ gråd efter operation i ØNH praksis” af 28.08.2016.
   Indledningsvist vil jeg beklage det sene svar. Som du ved, er DØNHOF fortsat under udvikling. Først ved vores sidste møde ifm. GF fandt vi ud af den endelige arbejdsform ved behandling af forslag. Fremadrettet kan man forvente svar indenfor 1 måned.

   DØNHOF værdsætter din idé til projekt i speciallægepraksis og er helt enige i, at det er et interessant og vedkommende område.
   Der er kun begrænset litteratur på området, og det primære fokus er da postoperative smerter, da det antages at have størst betydning for postoperativ gråd. Enkelte steder nævnes desuden medicinering/desorientering. Det understøttes af, at fænomenet postoperativ gråd, er velkendt blandt voksne smertefrie ptt.
   Flere kolleger nævner, at postoperativ gråd nærmest kan “smitte” på opvågningen og at operationsdage kan være meget forskellige desangående.

   Der er evidens for at kulhydratholdige tynde drikke præoperativt er gavnligt af flere grunde. Ligeledes menes det fortsat, at der er forsinket clearance af mælkeprodukter, omend princippet muligvis er under opblødning (f.eks. mælk i kaffen).
   UfL har i 2015 publiceret en statusartikel (http://ugeskriftet.dk/files/V03150241_1.pdf) der giver udmærket overblik.
   Så specifikt hvad angår kulhydratholdige drikke præop., mener vi ikke vi kan bidrage væsentligt.

   Til gengæld havde vi i DØNHOF en afledt diskussion om, at monitorere effekten af præop. information på den postoperative gråd (og evt. anæstesi-indledning). Omvendt er det svært at finde et godt objektivt mål for gråden/uroen. Skal det scores eller måles – og er det varighed, intensitet el. evt. en kombination heraf?
   Hvis du synes den tanke er værd at forfølge, vil vi gerne bakke dig op i processen.

   Vi vil gerne have lov at lave opslag af dette svar (redigeret), så interessenter kan følge med i hvilken retning forslagene tager. Det håber vi du accepterer – og afventer dit svar herpå.

   De bedste hilsener og endnu en gang tak for dit bidrag
   På DØNHOFs vegne
   Thomas Qvist Barrett

 • Lyder spændende. Også god i praksis. Er med.

Skriv et svar