DØNHO generalforsamling 2020
19-10-2020

Kære DØNHO medlem

Hermed indkaldelse til DØNHO generalforsamling 2020

Lørdag d. 21. nov. kl. 9-12.30

På Hotel Hesselet, Nyborg.

Af hensyn til COVID-19 afholdes generalforsamlingen i år som hybrid-møde.

Dvs. at man kan komme som vanligt på Hotel Hesselet, men man kan også deltage virtuelt via live-streaming. Som web-deltager har man samme demokratiske muligheder som ved fysisk fremmøde, dvs. stille spørgsmål, kommentere og deltage i (anonym og GDPR compliant) afstemning.

Web-delen varetages af professionel udbyder som gennem databehandleraftale garanterer fuld fortrolighed iht. GDPR vedrørende medlemmernes personoplysninger (herunder mailoplysninger), og anonymitet ved afstemninger.

Dagsorden er givet af vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning.
  3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt. repræsentanter
  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor(er) og suppleant(er)
  8. Eventuelle andre valg
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlingsdagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter denne meddelelse – jf. vedtægterne.

Endelig dagsorden skal iht. vedtægterne annonceres senest 2 uger før GF .

Mvh.

Thomas Qvist Barrett

Formand DØNHO

 


DANSK LARYNGOLOGISK SELSKABS ÅRSMØDE 2021
14-10-2020

29-01-21 – 30-01-21

Emnet er fonokirurgi, men som I kan se i programmet kommer vi langt omkring, inklusiv det præ- og postoperative forløb. Vi har inviteret dygtige kolleger fra ind- og udland og håber at kunne fange alles interesse.
Som alle nok har erfaret kan Coronapandemien være lunefuld. Skulle vi derfor komme i situationen hvor vi bliver nødt til at aflyse arrangementet, bliver kursusgebyr refunderet.

Download program: DLS program årsmøde 2021


Nyt formandsskab for FAPS
04-10-2020

Ann-Louise Reventlow-Mourier blev på FAPS’ repræsentskabsmøde den 3.oktober, valgt som ny formand for FAPS og dermed medlem af Lægeforeningens bestyrelse. Øjenlæge Per Flesner blev valgt som næstformand og forhandlingsleder.


Allergikursus – opdatering
01-10-2020

Set i lyset af det stigende antal smittede har bestyrelsen besluttet at ændre allergikurset i januar 2021 til et webinar.
Form og program annonceres her på hjemmesiden snarest.
Lena Egelykke jørgensen, sekretær DØNHO


Information til forældre
16-09-2020

ALLERGIKURSUS 2021 – ADVISERING
13-09-2020

Bestyrelsen planlægger at afholde et allergikursus for praktiserende øre-næse-halslæger

Tid: 8.-9. januar 2021.
Sted: Sinatur Hotel Nyborg
Program og oplysninger om tilmelding kommer snarest.

Kurset vil kun blive afholdt såfremt Covid – 19 retningslinierne på det tidspunkt tillader det.
Sekretær DØNHO
Lena Egelykke Jørgensen


NKR – ankyloglossia
12-08-2020

Den er nu færdigudarbejdet. Her er de væsentligste konklusioner:  NKR stramt tungebånd


The Køge Head & Neck Ultrasound Course 2021
02-06-2020

A two-day course including lectures, demonstrations and supervised hands-on training on models and patients.

Zealand University Hospital, Køge, Denmark
March 12.-13. 2021
Flyer
Program

 


DSOHH efteruddannelseskursus
06-05-2020

På grund af corona-situationen er DSOHHs efteruddannelseskursus aflyst. Det plejer at blive afholdt på Kolding Fjord sidste weekend i august.
Årets efteruddannelseskursus er udskudt til 2021. Datoen bliver 3.-4. september 2021.


KURSUS I HOVED-HALS ULTRALYD OG ULTRALYDSVEJLEDTE INTERVENTIONER
02-05-2020

13-06-20 – 14-06-20

Den 13-14 juni afholder vi et internationalt kursus i hoved-hals ultralyd på Rigshospitalet. Professor Lisa Orloff, Stanford University, USA, som er forfatter til den store ultralydsbog for ØNH kirurger, vil undervise sammen med andre nationale og internationale eksperter inden for ultralyd af hals. Se mere information:

www.neckultrasound.com