DSOHH efteruddannelseskursus
06-05-2020

På grund af corona-situationen er DSOHHs efteruddannelseskursus aflyst. Det plejer at blive afholdt på Kolding Fjord sidste weekend i august.
Årets efteruddannelseskursus er udskudt til 2021. Datoen bliver 3.-4. september 2021.


Klinikassistentkursus 2020
28-04-2020

Arrangørerne er klar med et kursus den 18-19. september om pædiatriske problemstillinger.
Det er indtil tidligst den 10. maj uklart, om det bliver muligt at afholde kurset, som planlagt.
Men i givet fald, vil tilmeldingen åbne med dags varsel.
AFLYST


Har du ændret emailadresse eller får du ikke emails om debatindlæg?
31-03-2020

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


Aftale om udlægning af opgaver til speciallægepraksis fra sygehusene
29-03-2020

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


DØNHO-formøde 2020
20-02-2020

I forlængelse af aflysning af DSOHH´s årsmøde, aflyses også DØNHO´s formøde.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tid: Onsdag d. 22. april kl 16:30
Sted: Nyborg Strand
Tilmelding: Tilmelding
Program for DØNHO-formødet 2020


SST har udgivet ny informationspjece og video: Til dig der overvejer høreapparat
13-10-2019

DØNHOs generalforsamling 2019
08-10-2019

DØNHOS generalforsamling 2019 afholdes

lørdag den 16. november 2019 kl. 09.00-13.30

på Hotel Hesselet.

Se indkaldelse og yderligere detaljer under Møder


Drengen Finn skal have lagt dræn og bedøves – video
19-08-2019

Som I alle ved, har Øre-næse-halslægerne Tronholmen udviklet en pixibog om Finn, der skal have lagt dræn. Denne udmærkede bog er nu overført til video på Patienthåndbogen, som administreres af Lægeforeningen og Sundhed.dk.
Den kan nemt lægges på klinikkens hjemmeside til glæde for forældre og børn. Overvej desuden om den kan afspilles på klinikkens infoskærm.
Link: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeves/


Hyppigst forekommende mangler ved IKAS-surveys
13-06-2019

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


National klinisk retningslinje om undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos spædbørn
10-04-2019

Pressemeddelelse vedr NKR udsendt af Komiteen for Sundhedsoplysning