Indkaldelse til DØNHO´s ordinære generalforsamling 2021
28-09-2021

Tid: Lørdag d. 20. nov. 2021 kl. 09.30
Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dagsordenpunkter fremgår af vedtægterne. Den endelige dagsorden vil, som det fremgår af samme vedtægter, annonceres min. 2 uger før mødets afholdelse.

Pva.
DØNHO´s bestyrelse, Thomas Qvist Barrett


ÅRSMØDE 2021 I DANSK SELSKAB FOR VESTIBULOGI
27-07-2021

Tid:  d. 25. okt. 2021.
Sted: Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Nyborg
Keynote speaker: Raymond Van de Berg.
Nærmere information og program følger snarest.


DØNHOs formøde 2021
08-07-2021

Der foreligger nu program for formødet og tilmeldingen er åbnet. Se under Møder.


Uddannelsesregion Nord opslår tutorlægepraksis
04-06-2021

Uddannelsesregion Nord opslår stillinger til tutorlægepraksis i en ny 5-årig kontraktperiode.Stillingerne er opslået på sekretariatets hjemmeside https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/411208

Stillingsopslag: Sundhedsjobs.dk – Opslag af stilling som tutorlæge i Oto-rhino-laryngologi i Videreuddannelsesregion Nord_


Uddannelsesregion Øst opslår tutorlægepraksis
20-04-2021

Uddannelsesregion Øst opslår stillinger til tutorlægepraksis i en ny 5-årig kontraktperiode.

Stillingerne er opslået på sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk og på sundhedsjobs.dk

Stillingsopslag: 5570_tutorlæge-opslag-ønh-2021-endeligt


Indkaldelse til DØNHO’s ordinære generalforsamling 2020
06-11-2020

Lørdag d. 21. nov. 2020 kl. 09.00
Hotel Hesselet, Nyborg

Der er også mulighed for at deltage virtuelt, se videoguide:
https://avcenterlive.dk/fhjE4KQj7LWPqmCpNzX2QUGKeaTMT2jGDNx7rMrr

Indkaldelse til DØNHO generalforsamling 2020

Beretning 2020


DLS årsmøde udsat
03-11-2020

Grundet den nuværende coronapandemi udvikling ser DLS bestyrelsen sig nødt til at udsætte DLS årsmødet. Grundet de særlige omstændigheder udsættes generalforsamlingen ligeledes.
For dem som allerede har meldt sig til, refunderer vi som aftalt kursusgebyret.
Vi beklager meget at skulle aflyse, da vi har set meget frem til at se jer alle sammen til det planlagde møde. Vi håber til gengæld at se jer til det næste DLS årsmøde d. 28. og 29. januar 2022
Joyce Schultz
Sekretær, Dansk Laryngologisk Selskab


DØNHO generalforsamling 2020
19-10-2020

Kære DØNHO medlem

Hermed indkaldelse til DØNHO generalforsamling 2020

Lørdag d. 21. nov. kl. 9-12.30

På Hotel Hesselet, Nyborg.

Af hensyn til COVID-19 afholdes generalforsamlingen i år som hybrid-møde.

Dvs. at man kan komme som vanligt på Hotel Hesselet, men man kan også deltage virtuelt via live-streaming. Som web-deltager har man samme demokratiske muligheder som ved fysisk fremmøde, dvs. stille spørgsmål, kommentere og deltage i (anonym og GDPR compliant) afstemning.

Web-delen varetages af professionel udbyder som gennem databehandleraftale garanterer fuld fortrolighed iht. GDPR vedrørende medlemmernes personoplysninger (herunder mailoplysninger), og anonymitet ved afstemninger.

Dagsorden er givet af vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning.
  3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt. repræsentanter
  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor(er) og suppleant(er)
  8. Eventuelle andre valg
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlingsdagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter denne meddelelse – jf. vedtægterne.

Endelig dagsorden skal iht. vedtægterne annonceres senest 2 uger før GF .

Mvh.

Thomas Qvist Barrett

Formand DØNHO

 


DANSK LARYNGOLOGISK SELSKABS ÅRSMØDE 2021
14-10-2020

29-01-21 – 30-01-21

Emnet er fonokirurgi, men som I kan se i programmet kommer vi langt omkring, inklusiv det præ- og postoperative forløb. Vi har inviteret dygtige kolleger fra ind- og udland og håber at kunne fange alles interesse.
Som alle nok har erfaret kan Coronapandemien være lunefuld. Skulle vi derfor komme i situationen hvor vi bliver nødt til at aflyse arrangementet, bliver kursusgebyr refunderet.

Download program: DLS program årsmøde 2021


Nyt formandsskab for FAPS
04-10-2020

Ann-Louise Reventlow-Mourier blev på FAPS’ repræsentskabsmøde den 3.oktober, valgt som ny formand for FAPS og dermed medlem af Lægeforeningens bestyrelse. Øjenlæge Per Flesner blev valgt som næstformand og forhandlingsleder.