SST har udgivet ny informationspjece og video: Til dig der overvejer høreapparat
13-10-2019

DØNHOs generalforsamling 2019
08-10-2019

DØNHOS generalforsamling 2019 afholdes

lørdag den 16. november 2019 kl. 09.00-13.30

på Hotel Hesselet.

Se indkaldelse og yderligere detaljer under Møder


Drengen Finn skal have lagt dræn og bedøves – video
19-08-2019

Som I alle ved, har Øre-næse-halslægerne Tronholmen udviklet en pixibog om Finn, der skal have lagt dræn. Denne udmærkede bog er nu overført til video på Patienthåndbogen, som administreres af Lægeforeningen og Sundhed.dk.
Den kan nemt lægges på klinikkens hjemmeside til glæde for forældre og børn. Overvej desuden om den kan afspilles på klinikkens infoskærm.
Link: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeves/


Hyppigst forekommende mangler ved IKAS-surveys
13-06-2019

Beklager, men du skal være logget ind for at kunne læse indholdet.


National klinisk retningslinje om undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos spædbørn
10-04-2019

Pressemeddelelse vedr NKR udsendt af Komiteen for Sundhedsoplysning


Allergikursus – udredning og behandling i speciallægepraksis
24-02-2019

Kære DØNHO-medlem

I forbindelse med at de nye allergiydelser efter moderniseringen træder i kraft d 1. April 2019 har DØNHO arrangeret et allergikursus med fokus på allergiudredning og behandling i speciallægepraksis.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

På vegne af bestyrelsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier
Næstformand

Program allergikursus DØNHO-ALK 2019


Information om moderniseringen 2019
29-01-2019

Til alle medlemmer.

Arbejdet med at modernisere vores speciale er nu endelig afsluttet.

I dag blev moderniseringsarbejdsgruppens rapport offentliggjort i FAPS-nyt sammen med de nye takstkort, der kommer til at gælde fra 1. April 2019.

Af samme FAPS-nyt fremgår det, at der afholdes informationsmøder om resultatet af moderniseringen og gennemgang af de nye ydelser følgende datoer: 

Østdanmark den 19. februar 2019 på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, Køge kl. 17.00-19.00.

Vestdanmark den 26. februar 2019 på Hotel Scandic, Rytoften 3, Aarhus kl. 17.00-19.00.

Husk at få tilmeldt Jer et af møderne (se FAPS nyt) og mød op velforberedte dvs. sørg for at få læst rapporten og ydelsesbeskrivelserne igennem inden mødet.

DØNHO planlægger i øvrigt et kursus i allergibehandling i løbet af forsommeren. Nærmere information følger.

Mvh
DØNHO’s bestyrelse


LÆGEFORENINGENS HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM LOV OM STYRKET INDSATS PÅ HØREAPPARATOMRÅDET
16-01-2019

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM LOV OM STYRKET INDSATS PÅ HØREAPPARATOMRÅDET
15-01-2019

Kære kolleger

DØNHO har i samarbejde med HØPA afgivet følgende høringssvar: DØNHO-HØPA høringssvar 13 januar 2019

DSOHH og DMAS ønskede at afgive svar separat, så de videnskabelige selskaber kunne adskilles fra interesseorganisationer. Den holdning har vi forståelse for.

Se i øvrigt:
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/overlaeger-styrk-de-offentlige-hoereklinikker

På vegne af bestyrelsen og mvh
Thomas Qvist Barrett
Formand for DØNHO


Høring over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet)
21-12-2018

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62625

DØNHOs bestyrelse vil i samarbejde med DSOHH udfærdige et høringssvar. Evt kommentarer til udkastet kan skrives på debatsiderne efter login.

På vegne af DØNHO´s bestyrelse
Thomas Qvist Barrett
Formand