DØNHOF hjælper ved behov med at kvalificere forskningsinitiativer der involverer otorhinolaryngologisk speciallægepraksis.

Om DØNHOF

OM DØNHOF (DØNHO´s Forskningsenhed)

Hvad er DØNHOF?
Et forskningsudvalg udpeget og nedsat af DØNHO´s bestyrelse.

Hvad er formålet med DØNHOF?
DØNHOF er nedsat mhp. at fremme, koordinere og formidle forskning udgået fra praksissektoren.
DØNHOF´s opgave er, i videst muligt omfang, at kvalificere idéer og ukomplette protokoller, anvise finansieringsmuligheder, rekruttere interessenter fra både praksis og hospitaler samt koordinere evt. sammenfaldende projekter.

Hvem henvender DØNHOF sig til?
DØNHOF henvender sig til alle DSOHH-medlemmer. Det er ikke afgørende hvem der afvikler videnskabelige projekter, men det afgørende for DØNHOF bidrag er, at projekterne har et uomtvisteligt afsæt i praksissektoren.

Hvordan er DØNHOF organiseret?
DØNHOF består af 5 medlemmer:
1 bestyrelsesmedlem fra DØNHO
3 regionsrepræsentanter (2 i fald det anses for hensigtsmæssigt at bestyrelsesmedlemmet samtidigt fungerer som (sin egen regions) regionsrepræsentant)
1 forskningskoordinerende medlem med videnskabelig baggrund

Hvem betaler for DØNHOF?
Økonomi tilføres indledningsvist fra DØNHO´s bestyrelse. Efter opstartsfase bør DØNHOF´s drift hvile på fondstilskud. DØNHOF yder ikke finansiel støtte til projekter, men kan være behjælpelige med at anvise finansieringsmuligheder.

Hvor ofte mødes DØNHOF?
Udvalget mødes to gange årligt ifm. hhv. DØNHO formøde og DØNHO GF. Herudover ad hoc udvalgsmøder og evt. –internater.

Hvordan kommunikerer DØNHOF med omverdenen?
DØNHOF har sit eget afsnit af DØNHO´s hjemmeside.
DØNHOF vil gerne have faste indslag på hhv. DØNHO GF og DSOHH årsmøde.

Hvordan vurderes omfanget af den videnskabelige aktivitet involverende DØNHOF?
Projektansvarlige forpligter sig til at anføre DØNHOF´s deltagelse i publikationer.
Vil fortløbende opdateres på hjemmesiden. Her vil DSOHH medlemmer også kunne aflevere, eller få kvalificeret, idéer til forskning udgået fra praksissektor. Der vil desuden være en mulighed for at melde sig som interessent til annoncerede kvalificerede projekter.

Kontakt DØNHOF
DØNHOF kan kontaktes på følgende mail hvis du vil vide mere: [email protected]
DØNHOFs Styregruppe

Funktion

Navn

Forskningskoordinator

Prof. ovl. dr. med., ph.d Preben Homøe Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
Regionsrepræsentant Uddannelsesregion Syd Speciallæge, ph.d Lotte Jung Ørelægerne Fisketorvet Odense
Regionsrepræsentant Uddannelsesregion Øst Speciallæge Niels Wagner Ørelægerne Wagner/Råberg Helsingør
Regionsrepræsentant Uddannelsesregion Nord Speciallæge, ph.d Michael Lüscher Ørelægerne Sundhedshuset Park Allé Aarhus
DØNHO bestyrelsesrepræsentant Speciallæge, ph.d Peter Tingsgaard Øre-næse-halsklinikken Slagelse
DØNHOFs forskningspraksis
Tilmeld din praksis som forskningspraksis
Liste over tilmeldte praksis
FornavnEfternavnBy
Søren Fast Middelfart
Mads Stougaard Ringsted
Anders Jørgensen Hobro
Thomas Qvist Barrett Randers SØ
Nadia Calvo Bodnia Herlev
Roland Welinder Hørsholm
Torben Lildholdt 8700 Horsens
Morten Christian Klinkby Grøn Randers
Lotte Jung Johansen Odense
Anders Schermacher Larsen Hellerup