Projekter

AlleForeståendeIgangværendeAfsluttede
Klik på en projekttitel for at tilføje en kommentar


 • Validation of the Danish National Tympanostomy Tube Insertion Questionnaires

  The objective of the present study was to validate two questionnaires (the Danish National Tympanostomy Tube Insertion Questionnaires (DANTIQ)) intended for use by the DØNHO database in the investigation of the effect of tympanic tube (TT) insertion on ear-related symptoms and the adherence of ear-nose & throat (ENT) specialists in Danish private practice to the Danish National Clinical Guideline on treatment of otitis media (OM) with TT insertion using electronic patient-reported outcome (ePRO)

  ended

 • Specialists’ adherence to guidelines on tympanostomy tube insertion

  Tympanostomy tube insertion is very frequent in Denmark. Using electronic patient-reported outcome (ePRO) data, we investigated Danish ear, nose & throat (ENT) specialists’ adherence to the 2015 national clinical guideline (NCG) on first-time tympanostomy tube (TT) insertion in children aged 0-5 years with otitis media (OM).

  Dan Med J 2019;66(9):A5552

   

  ended

 • Parent satisfaction and symptom relief in children with otitis media undergoing tympanostomy tube insertion

  The objective of this study was to investigate parent satisfaction and symptom relief in children younger than 12 years undergoing tympanostomy tube (TT) insertion for otitis media (OM) using electronic patient-reported outcome (ePRO) data in private ear-nose & throat (ENT) practice settings.

  Dan Med J 2019;66(9):A5567

  ended

 • A prospective cohort study of 122 adult patients presenting to an otolaryngologist’s office with globus pharyngeus.

  Kære kolleger

  Med støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis har to uddannelsessøgende kolleger - Eva Rye, PhD studerende, og Didde Schnack, nu praktiserende speciallæge - og jeg selv i min klinik gennemført og publiceret nedenstående projekt  

  Det har været en  interessant og lærerig proces

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29327493/

  mvh Andreas Tomaas Ravn

  ended

 • ”Korttidseffekt af drænanlæggelse hos børn med sekretorisk otitis media i øre-næse-hals lægepraksis; en randomiseret undersøgelse”

  Et randomiseret klinisk studie over korttidseffekt af drænanlæggelse ved minimum 3 mdr’s varende SOM. Udføres i to ØNH-speciallægeklinikker på Sjælland (Peter Tingsgaard og Steffen Ørntoft). Der indgår 60 børn mellem 12 mdr og 36 mdr. Børnene allokeres efter styrkeberegning med 30 børn i hver gruppe. Børnenes søvnkvalitet monitoreres med Actigraf ure. Forældre udfylder delvist validerede spørgeskemaer bl.a. med hensyn til livskvalitet (OM-6). Børnene i kontrolgruppen tilbydes drænanlæggelse 1 mdr senere ved behov.

  Projektet er igangsat. 

  running

 • Database til kvalitetsmonitorering og forskning

  Jeg har netop fået tildelt midler fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis til at etablere en database der ved hjælp af Patient Reported Outcome Measures (PROM) kan vurdere bl.a. vores adherence to guideline ift. National Klinisk Retningslinje for behandling med trommehindedræn.

  Projektet er desuden støttet af eKVIS der har lagt midler til softwareudvikling, drift og sekretariats-/stabsfunktion.

  Konceptet er at ptt. under 12 år til tubulation i GA, oprettes i database af 20 pilotklinikker over en foreløbig 1-årig periode. Oprettelsen foregår ved at indtaste patientens navn og forælders e-mail-adr. Herefter overtager systemet og tilsender forældre spørgeskema før og i faste intervaller efter operation.

  Data er fortrolige. Hver pilotklinik har adgang til egne data, men ingen af de andres. Data anonymiseres automatisk på både patient- og klinikniveau, så hverken styregruppe eller eKVIS kan tilgå enkeltdata men kun aggregerede.

  Pilotklinik får jævnligt tilbagemelding på hvor man ligger ift. guidelines og gennemsnittet.

  Udover direkte feedback til behandleren, vil der udarbejdes årsrapport, peer reviewed publikation og der arbejdes hårdt på at individuelle data kan tilflyde patientjournal i form af f.eks. epikrise.

  Da det bliver et selvstændigt system hvor informationsstrømmen er vendt rundt, er der ikke tale om datafangst, men man kan fortsat få glæde af data i sit daglige virke, næsten uden ressourceforbrug for klinikken.

  Der bliver etableret en styregruppe til projektet og eKVIS tilknyttes.

  Projektet er anmeldt til Datatilsynet.

  Projektet forventes startet hurtigst muligt og anslået ved årsskiftet.

  Der har været stor interesse for at melde sig som pilotklinik. I tilfælde af at der bliver behov for flere, må man meget gerne tilkendegive sin interesse her allerede nu.

  Mvh
  Thomas Qvist Barrett

  ended


Tilføj nyt projekt

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.