DØNHO

Registrer på dette websted
Your password must be at least 4 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Dine oplysninger videresendes til DØNHO og Lægeforeningen. Når du er indmeldt i DØNHO, åbnes adgang til hjemmesidens medlemsdel.
For yderligere information om organisationen, se: Organisationen

* E-mail-adresserne på doenho.dk må ikke benyttes til kommercielle formål.
* Der må ikke foretages udtræk af e-mail adresser fra doenho.dk med henblik på at videregive dem til ikke-medlemmer.
* Det er kun tilladt, at udsende e-mail til grupper ved brug af e-mail adresser fra doenho.dk, såfremt man forinden har sikret sig, at alle i gruppen ønsker at modtage mailen. En sådan sikkerhed foreligger først, når den enkelte læge har bekræftet at ville modtage en e-mail.
* Såfremt det konstateres, at et medlem ikke har efterlevet ovennævnte retningslinier, kan DØNHO lukke medlemmets adgang til doenho.dk's medlemsdel uden yderligere varsel.

En registreringsbekræftelse vil blive sendt til din e-mail.


← Tilbage til DØNHO