”Korttidseffekt af drænanlæggelse hos børn med sekretorisk otitis media i øre-næse-hals lægepraksis; en randomiseret undersøgelse”

april 18, 2017 11:02 pm Published by Leave your thoughts

Et randomiseret klinisk studie over korttidseffekt af drænanlæggelse ved minimum 3 mdr’s varende SOM. Udføres i to ØNH-speciallægeklinikker på Sjælland (Peter Tingsgaard og Steffen Ørntoft). Der indgår 60 børn mellem 12 mdr og 36 mdr. Børnene allokeres efter styrkeberegning med 30 børn i hver gruppe. Børnenes søvnkvalitet monitoreres med Actigraf ure. Forældre udfylder delvist validerede spørgeskemaer bl.a. med hensyn til livskvalitet (OM-6). Børnene i kontrolgruppen tilbydes drænanlæggelse 1 mdr senere ved behov.

Projektet er igangsat. 

Categorised in:

This post was written by prho@regionsjaelland.dk

Edit

Skriv et svar