Database til kvalitetsmonitorering og forskning

august 28, 2016 9:00 pm Published by 11 Comments

Jeg har netop fået tildelt midler fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis til at etablere en database der ved hjælp af Patient Reported Outcome Measures (PROM) kan vurdere bl.a. vores adherence to guideline ift. National Klinisk Retningslinje for behandling med trommehindedræn.

Projektet er desuden støttet af eKVIS der har lagt midler til softwareudvikling, drift og sekretariats-/stabsfunktion.

Konceptet er at ptt. under 12 år til tubulation i GA, oprettes i database af 20 pilotklinikker over en foreløbig 1-årig periode. Oprettelsen foregår ved at indtaste patientens navn og forælders e-mail-adr. Herefter overtager systemet og tilsender forældre spørgeskema før og i faste intervaller efter operation.

Data er fortrolige. Hver pilotklinik har adgang til egne data, men ingen af de andres. Data anonymiseres automatisk på både patient- og klinikniveau, så hverken styregruppe eller eKVIS kan tilgå enkeltdata men kun aggregerede.

Pilotklinik får jævnligt tilbagemelding på hvor man ligger ift. guidelines og gennemsnittet.

Udover direkte feedback til behandleren, vil der udarbejdes årsrapport, peer reviewed publikation og der arbejdes hårdt på at individuelle data kan tilflyde patientjournal i form af f.eks. epikrise.

Da det bliver et selvstændigt system hvor informationsstrømmen er vendt rundt, er der ikke tale om datafangst, men man kan fortsat få glæde af data i sit daglige virke, næsten uden ressourceforbrug for klinikken.

Der bliver etableret en styregruppe til projektet og eKVIS tilknyttes.

Projektet er anmeldt til Datatilsynet.

Projektet forventes startet hurtigst muligt og anslået ved årsskiftet.

Der har været stor interesse for at melde sig som pilotklinik. I tilfælde af at der bliver behov for flere, må man meget gerne tilkendegive sin interesse her allerede nu.

Mvh
Thomas Qvist Barrett

Categorised in:

This post was written by Thomas Qvist Barrett

Edit

11 kommentarer

Skriv et svar