Program til brug ved allergiudredning og -behandling

Kære Kollegaer,

Hermed et program til brug ved allergiudredning og -behandling som kan bruges i hverdagen. Det er ideen at det fremadrettet skal udvikles yderligere med astma, børn og unge, dermatit og insektallergi.

Programmet er udarbejdet af praktiserende læge Jacob Houmann Hammer, speciallæge, dr. med.  Lars Frølund og læge, PhD Morten Schørring Opstrup, i samarbejde med ALK.

Disclaimer: Dette program er udviklet af Biocomm Productions for at imødekomme den anbefaling i Sundhedsstyrelsens Statusrapport på Allergiområdet fra 2017, der vedrører ”Styrkelse af almen praksis”: Status på allergiområdet.
ALK Nordic A/S har støttet udviklingen af undervisningsprogrammet økonomisk men har ikke haft indflydelse på det faglige indhold, som er tilrettelagt, reviewet og godkendt af: Lars Frølund, Speciallæge, dr.med., Morten Schjørring Opstrup, Læge, PhD, og Jacob Houmann Hammer, praktiserende læge.
Sitet findes på en ekstern server, uafhængig af ALK.
Programmet er gratis at anvende, kræver ikke login og er frit tilgængeligt for alle.

Link til programmet: http://e-lex.dk/allergi/index.html

Venlig hilsen

Ann-Louise

 

 


Skriv et svar