Ny formand for DØNHO

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Ann-Louise Reventlow-Mourier som ny formand. Pia Juul Andersen ønskede, at fratræde efter to år som formand. bestyrelse Pia fortsætter i bestyrelsen som kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig i øvrigt med Kim Werther, som næstformand. Liviu Gulfred som sekretær og Thomas Qvist Barret som formand for det nyoprettede Forsknings- og uddannelsesudvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Peter Tingsgaard og Mikkel Holmelund. Anders Schermacher fortsætter som DØNHOs repræsentant i DSOHHs bestyrelse. Michael Lyscher, afløser Ulf Schønsted Madsen som DØNHOs UEMS repræsentant.
Se den nye bestyrelse


Comments are closed here.