Mediq retter ind

Mediq Danmark har nu lovet at fjerne de fejlagtige oplysninger fra deres materiale, og vil fremover nøjes med at informere om DDKM i helt overordnede vendinger. IKAS har derefter fjernet advarslen fra deres hjemmeside. Mediqs kurser og materiale har imidlertid medført stor forvirring blandt personalet i speciallægepraksis. FAPS og DØNHO vil, i detaljer informere medlemmerne om den kommende akkrediterings-aftale, når den er endeligt udarbejdet. 


Skriv et svar