Krav om forsikring af privatpatienter udskydes

Sundhedsministeriet vil nu udskyde den lov, der gør det lovpligtigt at tegne forsikring for de aktiviteter, der ligger uden for ydernumrene. FAPS har netop modtaget meddelelse fra ministeriet om, at lovens ikrafttrædelse forventes udskudt fra 1. juli til 1. september, altså med to måneder.  Ministeriet har fremsat et lovforslag, der udskyder datoen for ikrafttrædelse.

Som tidligere meddelt har FAPS og Lægeforeningen fået tilbud på forsikringer fra både Topdanmark og Tryg. Lovforslaget betyder, at man ikke skal tegne forsikring per 1. juli som tidligere meddelt. Både Topdanmark og Tryg er orienteret herom.

FAPS vil sende yderligere information, så snart vi ved mere om det konkrete lovforslag.


Skriv et svar