Information om moderniseringen 2019

Til alle medlemmer.

Arbejdet med at modernisere vores speciale er nu endelig afsluttet.

I dag blev moderniseringsarbejdsgruppens rapport offentliggjort i FAPS-nyt sammen med de nye takstkort, der kommer til at gælde fra 1. April 2019.

Af samme FAPS-nyt fremgår det, at der afholdes informationsmøder om resultatet af moderniseringen og gennemgang af de nye ydelser følgende datoer: 

Østdanmark den 19. februar 2019 på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, Køge kl. 17.00-19.00.

Vestdanmark den 26. februar 2019 på Hotel Scandic, Rytoften 3, Aarhus kl. 17.00-19.00.

Husk at få tilmeldt Jer et af møderne (se FAPS nyt) og mød op velforberedte dvs. sørg for at få læst rapporten og ydelsesbeskrivelserne igennem inden mødet.

DØNHO planlægger i øvrigt et kursus i allergibehandling i løbet af forsommeren. Nærmere information følger.

Mvh
DØNHO’s bestyrelse


Skriv et svar