Tid: Lørdag d. 20. nov. 2021 kl. 09.30
Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Dagsordenpunkter fremgår af vedtægterne. Den endelige dagsorden vil, som det fremgår af samme vedtægter, annonceres min. 2 uger før mødets afholdelse.

Pva.
DØNHO´s bestyrelse, Thomas Qvist Barrett

Skriv et svar