Høring over udkast til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62625

DØNHOs bestyrelse vil i samarbejde med DSOHH udfærdige et høringssvar. Evt kommentarer til udkastet kan skrives på debatsiderne efter login.

På vegne af DØNHO´s bestyrelse
Thomas Qvist Barrett
Formand


Skriv et svar