Helbredskort dækker delvist egenbetaling af høreapparat

HABorgere med helbredskort kan få refunderet en del af egenbetalingen på private indkøbte høreapparater. Det er nu bekræftet af flere kommuner.

Det er muligt for borgere, der har helbredskort, at søge deres kommune om dækning af egenbetaling til hjælpemidler svarende til deres dækningsprocent. Dette skyldes, at lovgivningen omkring høreapparattilskud nu hører under Sundhedsloven. Her anføres, at alle lægeordinerede behandlingstiltag skal dækkes, hvis borgers formue er mindre end 78.900,00 kr. Disse borgere har mulighed for at få dækket merbetalinger på ordinerede sundhedsydelser med egenbetaling svarende til deres helbredstillægsprocent. Helbredskort og procentsatsdækning, som er tildelt, er oftest borgeren bekendt.

Social- og integrationsministeriet har udsendt en skrivelse, der omtaler det såkaldte ”helbredstillæg” i forhold til høreapparater: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/bilag/384/1268090/index.htm. ‎ Skrivelsen omhandler, at ud over det almindelige tilskud på 4.000 kr. for høreapparat til et øre og 6.350 kr. for to ører, er der i visse tilfælde mulighed for at få dækket op til 85 procent af egenbetalingen. Helbredstillægget kan ydes til alle pensionister og førtidspensionister i ordningen før 1. januar 2003. Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling. Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at pensionistens samlede likvide formue ikke overstiger 78.900 kr. Helbredstillægget udbetales afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.


Skriv et svar