Generalforsamling 2018 – Nyvalg til bestyrelsen og ny konstituering

På generalforsamlingen den 17. november 2018 på på Hotel Hesselet ønskede Liviu Guldfred at udtræde. I hans sted blev Rikke Haahr, Horsens valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ann-Louise Reventlow-Mourier ønskede at afgå som formand efter 4 år på posten, men ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand Thomas Qvist Barret
Næstformand Ann-Louise Reventlow-Mourier
Kasserer Peter Nytofte Skov
Sekretær Lena Jørgensen
Bestyrelsesmedlem og DØNHOF Peter Tingsgaard
Bestyrelsesmedlem Christian Bak
Bestyrelsesmedlem Rikke Haahr
Observatør, UEMS- og DSOHH Kim Werther

Se: http://doenho.dk/organisationen/

Formandsberetningen, regnskaber og referat af generalforsamlingen kan downloades under menupunktet Download/DØNHO/Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger/2018


Skriv et svar