Generalforsamling 2013 – nyt medlem valgt til bestyrelsen

Sune Theilgaard, Esbjerg trådte efter eget ønske, ud af bestyrelsen. I hans sted blev Thomas Qvist Barret, Randers, valgt som nyt bestyrelsesmedlem.bestyrelse
Pia Juul Andersen, Odense, fortsætter som formand, mens Kim Werther, Roskilde er ny næstformand. Liviu Gulfred, Faxe er ny sekretær og Ann-Louise Reventlow Mouirier, Kbh, ny kasserer. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Thomas Qvist Barret, Randers, Peter Tingsgaard, Slagelse og Mikkel Holmelund, Helsingør. Anders Schermacher, Gentofte, fortsætter som DØNHOs repræsentant i DSOHHs bestyrelse.
Formandens beretning


Skriv et svar