eKVIS-projektet KRUMP, starter 1. september

E-KVIS projektet KRUMP (Kronisk Rhinosinuitis Uden og Med Polypose), som blev præsenteret på formødet, er klar til at blive aktiveret.eKVIS_logo
I henhold til overenskomsten, skal alle praktiserende speciallæger tage diagnosekodning og datafangst i brug specialevis i takt med, at der etableres kliniske kvalitetsdatabaser.
Installation af sentinel datafangst er en forudsætning for at kunne indrapportere til KRUMP kvalitetsdatabasen. Bestyrelsen forventer at alle praktiserende otologer har installeret sentinel datafangst modulet i deres EDB system, senest 1. september 2014. I henhold til overenskomsten gives der et engangstilskud på 7.500 kr. til hver speciallæge i forbindelse med opstart. Beløbet kommer automatisk til udbetaling første gang KRUMP modulet anvendes.

Introduktionsbrev fra eKVIS samt udførlig vejledning kan downloades under download sektionen.


Skriv et svar