Ekstraordinær generalforsamling i DØNHO

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i DØNHO.
Tid: Fredag 27. februar 2015 kl 17:00
Sted: Vesterbrogade 82, København V
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtægtsændring
3. Evt. valg
4: Evt.


Skriv et svar