Drengen Finn skal have lagt dræn og bedøves – video

Som I alle ved, har Øre-næse-halslægerne Tronholmen udviklet en pixibog om Finn, der skal have lagt dræn. Denne udmærkede bog er nu overført til video på Patienthåndbogen, som administreres af Lægeforeningen og Sundhed.dk.
Den kan nemt lægges på klinikkens hjemmeside til glæde for forældre og børn. Overvej desuden om den kan afspilles på klinikkens infoskærm.
Link: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeves/


Comments are closed here.