Kære DØNHO medlem

Hermed indkaldelse til DØNHO generalforsamling 2020

Lørdag d. 21. nov. kl. 9-12.30

På Hotel Hesselet, Nyborg.

Af hensyn til COVID-19 afholdes generalforsamlingen i år som hybrid-møde.

Dvs. at man kan komme som vanligt på Hotel Hesselet, men man kan også deltage virtuelt via live-streaming. Som web-deltager har man samme demokratiske muligheder som ved fysisk fremmøde, dvs. stille spørgsmål, kommentere og deltage i (anonym og GDPR compliant) afstemning.

Web-delen varetages af professionel udbyder som gennem databehandleraftale garanterer fuld fortrolighed iht. GDPR vedrørende medlemmernes personoplysninger (herunder mailoplysninger), og anonymitet ved afstemninger.

Dagsorden er givet af vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning.
  3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt. repræsentanter
  4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor(er) og suppleant(er)
  8. Eventuelle andre valg
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlingsdagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter denne meddelelse – jf. vedtægterne.

Endelig dagsorden skal iht. vedtægterne annonceres senest 2 uger før GF .

Mvh.

Thomas Qvist Barrett

Formand DØNHO

 

Skriv et svar