DDKM for praktiserende speciallæger er på vej

IKAS-logoFormålet er, at speciallægepraksis kan blive en integreret del af DDKM for sundhedsvæsenet i Danmark og dermed arbejde ud fra de samme overordnede kvalitetsmålsætninger som de dele af sundhedsvæsenet, der allerede er omfattet af DDKM, herunder offentlige og private sygehuse, de præhospitale beredskaber og apotekerne.
Projektet skal munde ud i et sæt akkrediteringsstandarder samt et surveykoncept, som giver mening i den kliniske hverdag, og som kan understøtte kvalitetsudviklingen og patientsikkerheden i speciallægepraksis.
For mere information: http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Praktiserende-speciall%C3%A6ger.aspx


Skriv et svar