DANSK LARYNGOLOGISK SELSKABS ÅRSMØDE 2021

29-01-21 – 30-01-21

Emnet er fonokirurgi, men som I kan se i programmet kommer vi langt omkring, inklusiv det præ- og postoperative forløb. Vi har inviteret dygtige kolleger fra ind- og udland og håber at kunne fange alles interesse.
Som alle nok har erfaret kan Coronapandemien være lunefuld. Skulle vi derfor komme i situationen hvor vi bliver nødt til at aflyse arrangementet, bliver kursusgebyr refunderet.

Download program: DLS program årsmøde 2021


Skriv et svar