INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016

KÆRE MEDLEMMER

DET ER VED AT VÆRE TID TIL DØNHO’s GENERALFORSAMLING 2016.  BESTYRELSEN VIL SOM NOGET NYT BRUGE DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TIL AT DANNE RAMMEN OM EN NY FORM FOR VIDENSDELING. NÅR VI MØDES I MAJ TIL FORMØDE ER DET, DET FAGLIGE OG ORGANISATORISKE DER ER I CENTRUM. NU VIL DØNHO SKABE RAMMEN FOR EN BEVIDSTHED OM “PRAKSISDRIFT” OG DELING AF ERFARINGER. HVAD SKABER DET GODE PRAKSISLIV, HVORDAN HOLDES FAGLIGHEDEN I HÆVD OG HVORDAN OPTIMERES DRIFTEN AF MIN PRAKSIS. OPLÆGGENE ER IKKE TÆNKT SOM “GOLDEN STANDARD” MEN SOM IDEKATALOG OG DEBATOPLÆG.
SÅ VI HÅBER, AT I VIL SÆTTE KRYDS I KALENDEREN LØRDAG D 19. NOVEMBER KL 10:00 OG DELTAGE I ET NY OG SPÆNDENDE INITIATIV FRA JERES BESTYRELSE.

VEL MØDT

ANN-LOUISE REVENTLOW-MOURIER
FORMAND DØNHO


DAGSORDEN


Skriv et svar