Indkaldelse til DØNHOs generalforsamling 2019

16-11-19 - 16-11-19

Kære kolleger

Hermed indkaldes til DØNHO generalforsamling 2019 der som vanligt afholdes den 3. lørdag i nov. på Hotel Hesselet, dvs.

den 16. november 2019 kl. 09.00-13.30

med efterfølgende frokost

HUSK AT TILMELDE DIG!

Tilmelding sker til kasserer Peter Nytofte Skov (kassererdoenho@gmail.com)

9.00: Kaffe og brød

9.30:Velkomst v. formanden

9.35: Moderniseringen 6 mdr. efter – erfaringer indtil videre v. DØNHO´s bestyrelse

10.20: FAPS arbejde og strategi – samt spørgsmål fra salen v. FAPS næstformand Niels Henrik Nielsen

11.20: Pause

11.30: Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
DSOHH
Personalekursus,
UEMS
DØNHOF
LVS
DSOHH uddannelsesudvalg
NKR
4. Rettidige indkomne forslag – ingen indkomne
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent”
6. Valg til bestyrelse – på valg er:
Thomas Qvist Barrett (genopstiller)
Peter Tingsgaard (genopstiller)
Lena Egelykke Jørgensen (genopstiller)
Vakant post (Liviu Guldfred), bestyrelsen indstiller Rikke Haahr
7. Eventuelt

13
.30: Frokost