Festsymposium: Dilemmaer i øre-næse-halssygdomme

01-05-14 - 01-05-14

Hvor: Klinikbygningen Emil Årestrup auditoriet, OUH

I samarbejde med Syddansk Universitet, Christian Godballe, prof. PhD og afd. F, OUH, afholdes symposium i forbindelse med pensionering af tidligere lektor, speciallæge Ulf Schønsted-Madsen.
Efterfølgende reception i klinikken: Nørregade 16, 3. th, 5000 Odense C

Programmet

10.10 – 10.15                 Velkomst ved dekanen Ole Skøtt, professor, dr. med. Christian Godballe, professor, PhD, afd. F
10.15 – 10.25                 Det allergiske barn, udfordringer i fremtiden, Arne Høst, ledende overlæge, dr. med., afd. H, OUH
10.25 – 10.35                 Voksne, allergi og fremtidsaspekter, Carsten Bindslev Jensen, Prof., dr. med, PhD, ledende overlæge, afd. I
10.35 – 10.45                 Akut sinuitis hos voksne, Jens Georg Hansen, speciallæge i almen medicin, dr. med.
10.45 – 10.55                 FES-operation computorassisteret, Anette Kjeldsen, lektor, PhD, overlæge afd. , F, OUH
11.00 – 11.10                  Børn og tubulation og livskvalitet, Christian Heidemann, PhD studerende
11.10 – 11.20                  Ambulante tonsillektomier i speciallægepraksis, Therese Ovesen, prof. dr. med., overlæge
11.20 – 11.30                  Afslutning ved Ulf Schønsted-Madsen