DOP-seminar 2014

29-05-14 - 01-06-14

D A N S K E   O T O L O G E R   I   P R A K S I S
Forening for praktiserende øre-næse-halslæger
Sekretariatsadresse:
Skovbovænget 100
3500 Værløse
info@rungbyklinikken.dk

Invitation til årets DOP-seminar i Kristi himmelfart fra d. 29. maj – 1. juni 2014.

Sted: Sæby Søbad
Emne: Lægen i medvind og modvind. lægeroller, refluks og søvnapnoe

Danske Otologer i praksis er en forening for praktiserende øre-næse-halslæger. Vi holder et kursus hvert år i Kristi Himmelfarts ferien, hvor der både laves et fagligt program for speciallægen og samtidig et socialt program for ørelægens medfølgende ægtefælle og børn. Kom og mød dine kollegaer under afslappede forhold på det årlige DOP-seminar.

Kursustilmelding:
Sker med direkte betaling til DOP’s foreningskonto inden 1. marts 2014. Kun medlemmer af DOP kan deltage.

  • antal deltagere,
  • navne, for børn vigtigt med
  • aldersangivelse.
  • mailadresse

På Sæby Søbad er reserveret 26 feriehuse. Disse udloddes efter ”først til mølle” princippet, efterhånden som indbetalingerne indløber via netbank på DOP’s foreningskonto: 7670-2022098.