DØNHO – Ordinær generalforsamling 2013

30-11-13 - 30-11-13

Ordinær generalforsamling i Danske Øre-næse-halslægers Organisation.

Tid: Lørdag den 30. November 2013, kl.11.00
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Dagsorden ifølge vedtægterne, download vedtægter

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost ca. kl. 14.00, kan dette lade sig gøre såfremt man tilmelder sig hos DØNHO’s kasserer Sune Theilgaard på emails.theilgaard@dadlnet.dk, senest mandag d. 25. November 2013.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde senest den 27/10-2013.