DØNHO – Ordinær generalforsamling 2014

29-11-14 - 29-11-14

Dagsorden  ifølge vedtægterne, download vedtægter hesselet

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet, på
organisationens eller FAS’ hjemmeside.

Tid: Lørdag den 29. November 2013, kl.11.00
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost ca. kl. 14.00, kan dette lade sig gøre såfremt man, via e-mail, tilmelder sig til DØNHO’s kasserer senest mandag d. 24. November 2014.