DØNHO – Ordinær generalforsamling 2016

19-11-16 - 19-11-16

Dagsorden  ifølge vedtægterne, download vedtægterhesselet

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet, på
organisationens eller FAS’ hjemmeside.

Tid: Lørdag den 19. November 2016, kl.10.00-13.30
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost, kan dette lade sig gøre såfremt man, via email til DØNHO’s kasserer (pia.juul@dadlnet.dk), tilmelder sig senest d. 12. November 2016.