DØNHO – ordinær generalforsamling 2015

28-11-15 - 28-11-15

Dagsorden  ifølge vedtægterne, download vedtægter hesselet

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskriftet, på
organisationens eller FAS’ hjemmeside.

Tid: Lørdag den 28. November 2015, kl.10.30
Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende frokost, kan dette lade sig gøre såfremt man, via e-mail, tilmelder sig til DØNHO’s kasserer senest  d. 23. November 2015.