DØNHO Generalforsamling og Efterårsmøde 2018

17-11-18 - 17-11-18

Tid: Lørdag, den 17. november kl. 9:00 med efterfølgende frokost

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Bestyrelsen vil orientere om moderniseringsarbejdet og forventningerne til vores fremtidige forhold. Vi håber at se rigtig mange medlemmer.

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til kassereren om I deltager i møde og frokost eller kun i mødet. Alle er velkomne. Mail til Chr.bak@gmail.com

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Vel mødt

Ann-Louise​

Indkaldelse til DØNHO Generalforsamling 2018