DØNHO Generalforsamling og Efterårsmøde 2017

18-11-17 - 18-11-17

Tid: Lørdag, den 18. november kl 10:00-13:30 med efterfølgende frokost

Sted: Hotel Hesselet, Nyborg

Kl. 9:45 Ankomst med kaffe og morgenbrød

Kl. 10:00 Efterårsmøde

 • Velkomst ved Ann-Louise Reventlow-Mourier
 • Klinikejerens juridiske ansvar i forbindelse med brug af anæstesilæger ved Kim Werther
 • Samarbejdsaftale med anæstesilægerne ved Peter Tingsgaard
 • Debat
 • Gennemgang af plan for den kommende modernisering ved bestyrelsen

Kl. 11:30 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt. repræsentanter
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab, redegørelse for budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse: Liviu Gulfred, Peter Tingsgaard og Thomas Qvist Barret er på valg og modtager genvalg. Kim Werther er på valg og modtager ikke genvalg, da Kim er DSOHH repræsentant i DØNHO’s bestyrelse. Bestyrelsen indstiller Lena Jørgensen.
 7. Valg af revisor(er) og suppleant(er). Mads Stougaard og Peter Poulsen blev valgt sidste år for en 2-årig periode.
 8. Eventuelle andre valg
 9. Eventuelt

Kl. 13:30 Frokost

Husk tilmelding til frokost på mail: chr.bak@gmail.com