Dansk Laryngologisk Selskabs årsmøde 2021

29-01-21 - 30-01-21

Emnet er fonokirurgi, men som I kan se i programmet kommer vi langt omkring, inklusiv det præ- og postoperative forløb. Vi har inviteret dygtige kolleger fra ind- og udland og håber at kunne fange alles interesse.
Som alle nok har erfaret kan Coronapandemien være lunefuld. Skulle vi derfor komme i situationen hvor vi bliver nødt til at aflyse arrangementet, bliver kursusgebyr refunderet.

Download program: DLS program årsmøde 2021

NB:
Grundet den nuværende coronapandemi udvikling ser DLS bestyrelsen sig nødt til at udsætte DLS årsmødet. Grundet de særlige omstændigheder udsættes generalforsamlingen ligeledes.
For dem som allerede har meldt sig til, refunderer vi som aftalt kursusgebyret.
Vi beklager meget at skulle aflyse, da vi har set meget frem til at se jer alle sammen til det planlagde møde. Vi håber til gengæld at se jer til det næste DLS årsmøde d. 28. og 29. januar 2022
Joyce Schultz
Sekretær, Dansk Laryngologisk Selskab