Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskabs 23. årsmøde

02-11-17 - 03-11-17

Sted: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Program: se http://www.dhhks.dk/