Dansk Selskab for Vestibulogi 1. årsmøde

10-04-15 - 10-04-15

Mødet afholdes fredag den 10. april 2015, klokken 9:00-17:00, Grand Hotel, Jernbanegade 18, Odense
Tilmelding foretages per e-post til jens.hoejberg.wanscher@rsyd.dk, senest den 31. januar 2015.
Program
Indmeldelse i selskabet sker ved henvendelse til selskabets sekretær Steen Telmer: sekretaer.dsfv@gmail.com
Selskabets hjemmeside: http://www.dsfv.dk/