Tilfredshed med høreapparatbehandling i praksis

Jeg har i over 10 år udleveret høreapparater for det offentlige i min praksis. I start med aftale med Audiologisk afdeling i Gentofte, amtet og mig alene – og jeg fik patienter henvist fra deres venteliste (ofte de komplicerede fordi jeg også er audiolog) . Aftalen blev opsagt i daværende form og en ny blev som bekendt indgået mellem alle interesserede ørelæger i Region Hovedstaden fra marts 2014. Dvs den aftale har løbet i snart 3 år.

Jeg er interesseret i at vi får lavet en kvalitetsundersøgelse f. eks for hele 2015 hvor vi i et spørgeskema får patientenes vurdering (betydelig mere detaljeret end det skema der bruges i det private) . Dels er det godt at have dokumentation når vi forhandler med Regionen og dels er det kendt,  at stærke kræfter ønsker ørelægerne helt ud af høreapparatbehandlingen. Jeg har tanker om hvad vi skal fokusere på- både på forhold som opleves urimelige så vi kan få nogle mere smidige regler  til gavn for os og vore patienter og selvfølelig høre patienternes mening om hvad de prioriterer.

Vi vil formentlig kunne dokumentere at patienterne er glade og trygge ved os som alternativ til de audiologiske afdelinger og private ikke-lægedrevne butikker .

og sidst men ikke mindst vil det gavne os alle i hele landet at vi får understreget at speciallægepraksis spiller  en central rolle i høreapparatbehandlingen og at når man har et høreproblem så går man til ørelægen .

Det er selvfølgelig ikke stor videnskab, men jeg mener  at forskning i praksis især er velegnet til  kvalitetssikringsprojekter  og ikke tung videnskab og  jeg synes at  nogle af de øvrige forslag mere egner sig til en ph. d,  måske med afsæt  i praksis.

ps

nu er der en række forslag- hvornår afgøres hvad der kan støttes? jeg har selv helt konkrete ideer til mit projekt om hvad der skal spørges ind til.  Der skal sendes et spørgeskema til vore patienter hvor både patient og klinik er anonymiserede- og derpå bearbejdes statistisk .

Hilsen Alice Walsted (har forskningserfaring og disputats).


5 kommentarer

 • Synes det er et godt forslag- såvel fagligt som politisk. Ville rate med mere end én stjerne, men ikke muligt ?

  • 2. dec. 2016

   Kære Alice.

   DØNHOF har set og gennemgået dit forslag til projektet ” Tilfredshed med høreapparatbehandling i praksis”.

   Jeg beklager det sene svar, men DØNHOF gruppen er nyetableret, og har først ved møde i den forgange weekend fundet den endelige arbejdsform ved behandling af forslag. Fremadrettet kan man forvente svar indenfor 1 måned.

   Vi værdsætter din ide til projekt og er helt enige i dine betragtning om det vigtige i at kunne dokumenterer kvaliteten af høreapparatudlevering i ØNH-praksis. Der er gode både fagpolitiske og økonomiske argumenter for lave denne undersøgelse.

   Imidlertid er DØNHOF`s opgave, at kvalificerer egentlig forskning , og vi finder ikke at dit projektforslag kommer under den gruppe.

   Vi finder dog dit forslag særdeles relevant, og foreslår at du bringer det op i HØPA , som nok er et mere relevant forum for denne undersøgelse.

   I diskussionen af dit projekt ser vi nogle udfordringer ved en spørgeskemaundersøgelse:
   Hvad er det man undersøger? Er det tilfredshed i den enkelte klinik eller for praksis generelt, kvaliteten af service, af det udleverede HA , af tilpasning etc .
   Hvordan kan skelnes tilfredshed mellem udlevering af low- ,middle- og highend HA. Hvad er indvirkningen af egen pris – eller er det kun offentlige HA, der undersøges.

   Et spørgeskema der belyser alt dette, kan være vanskeligt at udfærdige.

   Hvis baggrunden for projektet skal have politisk gennemslagskraft vil man nok få den største effekt ved en kontinuerlig kvalitetsvurdering på linie med thyroidea-databasen.

   Vi vil gerne formidle kontakten til HØPA, hvis det har interesse.

   Endvidere vil vi gerne have love til at lave opslag af dette svar (redigeret), så interesserede kan følge med i hvilken retning forslagene tager. Det håber vi du accepterer – og afventer dit svar.

   Tak for dit bidrag

   På DØNHOFs vegne.
   Niels Wagner

   • 4. dec. 2016
    Kære Niels .

    Tak for jeres svar og for jeres positive holdning til min ide.

    Jeg er naturligvis ærgerlig over at DØNHOF ikke kan rumme såvel regulær
    forskning samt kvalitative studier.

    Jeg deler imidlertid ikke jeres bekymring eller ser udfordringer i at
    gennemføre et sådant projekt- hvis man i øvrigt laver en ordentlig
    projektbeskrivelse, nøje definerer formål og hvad man ønsker at undersøge
    ligesom i alle andre ” rigtige ” studier. Jeg tror faktisk godt, jeg ville
    kunne overskue at udfærdige et sådant spørgeskema.

    Jeg anerkender naturligvis DØNHOFs afgørelse . Men vil gerne opfordre til at
    man overvejer fremover også at inkludere lignende kvalitative undersøgelser,
    som kan være med til at dokumentere værdien og kvaliteten af vores arbejde i
    praksis.

    I må gerne offentliggøre jeres svar såfremt min kommentar også
    offentliggøres.

    Hilsen Alice

 • God ide. Det ville nok være mere repræsentativt at vælge feks 2017, da 2015 var det første år hvor mange ikke rigtig kom i gang. Desuden ville vi kunne uddele spørgeskemaerne successivt dels ved udleveringen og dels når de kommer til efterkontrol.

 • Kære Alice

  Tak for dit forslag!
  DØNHOF er gået i gang med at vurdere de mange gode forslag der er indkommet.
  Vi regner med at give skriftlig tilbagemelding på hvert enkelt projekt ultimo november 2016.

  Bedste hilsener
  På DØNHOFs vegne
  Thomas Qvist Barrett

Skriv et svar