Posttubulation øreflåd

Forekomst, behandling evt. sammenligning af forskellige typer dræn


3 kommentarer

  • Kære Liviu

   DØNHOF har gennemgået dit forslag til projekt “Posttubulation øreflåd” af 27.08.2016
   Indledningsvist vil jeg beklage det sene svar på dine forslag. Som du ved, er DØNHOF fortsat under udvikling. Først ved vores sidste møde ifm. GF, fandt vi ud af den endelige arbejdsform ved behandling af forslag. Fremadrettet kan man forvente svar indenfor 1 måned.

   DØNHOF værdsætter dine idéer til projekter i speciallægepraksis og er helt enige i, at det er interessante og vedkommende områder.

   Vi er enige i gruppen om, at begge disse projekter er særdeles velegnede, til fokuserede studier i den kommende tubulations database (DØNHO databasen).
   Hvis du ellers er indforstået med det, vil jeg gerne tage det med til DØNHO databasens styregruppe. Jeg vil i givet fald foreslå, at projekterne kobles på efter pilotfasen.
   Lad mig høre om du kunne være interesseret i dét.

   Vi vil gerne have lov at lave opslag af dette svar (redigeret), så interessenter kan følge med i hvilken retning forslagene tager. Det håber vi du accepterer – og afventer dit svar, også på dette punkt.

   De bedste hilsener og endnu en gang tak for dit bidrag
   På DØNHOFs vegne
   Thomas Qvist Barrett

Skriv et svar