Første valgs behandling ved Meniere: betahistin eller tubulation

Randomiseret (kan nok ikke blindes)


2 kommentarer

 • Kære Liviu

  Vedrørende dit forslag til projekt:
  Førstevalgsbehandling ved Meniere: Betahistin eller tubulation.

  Foranlediget af dit forslag har DØNHOF foretaget litteratursøgning:
  Af de nyeste artikler fra 2016 og 2017 fremgik det, at der var udkommet videnskabelig dokumentation for manglende effekt for både Betahistin og Meniett behandling:

  Efficacy and safety of betahistine treatment in patients with Meniere’s disease: primary results of a long term, multicentre, double blind, randomised, placebo controlled, dose defining trial
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26797774
  hhv.
  Meniett device in meniere disease: Randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27515294

  På den baggrund fandt DØNHOF det relevant at henvende os til DSOHH med henblik på eventuelt revision af KKR, inden man tog yderligere forskningmæssigt initiativer på området.
  DSOHH har henvist til hhv. Dansk Selskab for Vestibulogi og Dansk Selskab for Medicinsk Audiologi.

  DSV har i den anledning påtaget sig at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil kigge den ny evidens igennem og revidere KKR ved behov.

  Som du ved ifm. vores telefonsamtale, ønsker både DSOHH og DØNHO at der skal være en repræsentant fra speciallægepraksis i denne arbejdsgruppe, og vi takker for dit tilsagn hertil.

  På vegne af DØNHOF
  Med venlig hilsen
  Michael Lüscher
  og
  Thomas Qvist Barrett

Skriv et svar