Tilmelding til DØNHO's første årsmøde

Kære alle
Så er det muligt at tilmelde sig DØNHO’s første årsmøde fredag d. 18. nov., Hotel Svendborg.

Pris dagsprogram: kr. 1.500
Pris dagsprogram inkl. middag og overnatning: kr. 2.000

Med venlig hilsen
DØNHO’s årsmødeudvalg

Ensidig SOM hos voksne af ukendt årsag

5. oktober 2022, 16.30-17.30, Zoom

Målgruppe: Privatpraktiserende ørelæger.

Kort om indhold:
I forlængelse af webinar om ensidig SOM hos voksne af ukendt årsag, blev der iværksat et arbejde med at lave en oversigtsartikel om emnet. Dette arbejde er nu færdigt og der er ved at blive udarbejdet en Kort Klinisk Retningslinie. Dette møde vil beskrive resultaterne af oversigtsartiklen samt gennemgå KKR og dens betydning for vores daglige arbejde med denne patientkategori.

Inviterede indlægsholdere: Professor C. Godballe, Max Rohde, Søren Fast


Pris: 500 kr.
(refusion ¼ kvart dag – kræver live deltagelse)

Tilmeldingsfrist:
28. September 2022

LINK “TILMELDINGSLINK KOMMER SNAREST”

BPPV: hvad nyt?

Tid og sted: 20. juni 2022, 16.30-17.30, Zoom.

Målgruppe: Privatpraktiserende ørelæger.


Kort om indhold:

BPPV udgør en stor del af vores svimle patienter. Er der nyt fra forskningen og sygehusklinikkerne som vi kan bruge i vores daglige klinik? Hvordan er resultaterne for stol-behandlingerne? Hvor vigtig er fart i forbindelse med repositionsmanøvrerne? Er vi blevet klogere på årsager til BPPV? Kirurgi en mulighed?

Inviteret indlægsholder: Professor Herman Kingma, Ålborg Universitetshospital, Holland.

Sprog: Engelsk

Pris: 500 kr. (refusion ¼ kvart dag – kræver live deltagelse)

Tilmeldingsfrist:
13. JUNI 2022

LINK “TILMELDINGSLINK KOMMER SNAREST”

vHIT

overvurderet eller uundværligt diagnostisk redskab i speciallægepraksis?

Tid og sted: 31. maj 2022, 16.30-17.30, Zoom

Målgruppe: Privatpraktiserende ørelæger.

OBS!
Grundet uforudsete omstændigheder, har vores oprindelige indlægsholder, Dan Dupont, måtte melde forfald til webinaret den 31. maj.
Heldigvis har vi fundet en kompetent erstatning i overlæge Jens Jacob Mølby Henriksen. Han er kendt af de fleste med mangeårig erfaring inden for vestibulogien og aktiv i Dansk Vestibulogisk Selskab.


Kort om indhold:

vHIT er blevet en central test for vestibulær sygdom. Testen har dog en række begrænsninger i den daglige klinik. Testen kan i en del patienter være svær at tolke og gennemføre korrekt. Vi gennemgår vHIT´s vigtigste parametre. Dernæst vil der være en pro- og kontradiskussion. Målet er at vi alle skal blive klogere på testens fordele og ulemper.

Inviteret indlægsholder: Overlæge Dan Dupont, Ålborg Universitetshospital.

Pris: 500 kr. (refusion ¼ kvart dag – kræver live deltagelse)

Tilmeldingsfrist: 24. maj

DØNHO-nyt – April 2022

Kære kolleger

Efter seneste bestyrelsesmøde er det blevet tid til en lille opsummering af, hvad der foregår i kulisserne i jeres organisation.

Formøde 2022:
Vi har netop alle være samlet til DØNHO´s Formøde, hvor nye tiltag i OK22, blandt andet, blev drøftet. I oplægget fra FAPS formand Ann-Louise Rewentlow-Mourier var der specifikt fokus på kvalitetsklynger, enkeltstående konsultation og ikke mindst ferieringe. Vi oplevede en god og livlig debat, og I blev som DØNHO medlemmer bedt om at give et bud på hvordan I ser ferieringenes afgrænsning i netop jeres Region. Bestyrelsen takker mange gange for alle jeres input og bringer jeres tanker og ønsker videre til FAPS sekretariat.
På mødet fik vi desuden en opdatering noduli plicae vocalis hos børn og voksne, en præsentation af DØNHO´s nye hjemmeside samt inspiration til automatiseret elektronisk anamneseoptagelse og journalføring..

Ny hjemmeside:
Hjemmesiden er nu sat i søen, men lanceringen er ikke gået så glat som ønsket. Vi arbejder intenst på at få det hele til at fungere optimalt, og I vil fremadrettet opleve at www.doenho.dk bliver indgangsporten til al aktivitet der udgår fra DØNHO. Dette være sig årsmøder, kurser, webinars, forskning, debat, nyhedsbreve og meget andet. I vil alle automatisk få overført jeres adgang fra den gamle til den nye hjemmeside når alt er på plads.

Ny målbeskrivelse:
Den nye målbeskrivelse er nu gældende og praksis er efterhånden en veletableret del af speciallægeuddannelsen til Otorhinolaryngologi. Udover det velkendte praksisophold i hoveduddannelsen er der nu også åbnet op for mulighed for fokuserede ophold i praksis for introlæger. Det praktiske bag dette er endnu ikke på plads, men man håber på, at dette kan basere sig på frivillighed og lyst til besøg af introlæger i de enkelte klinikker. Og endelig kan vi desuden nævne at Praksis-A-kursus også er skrevet ind – afvikles første gang i september 2023 og vil vil begynde at kontakte de af jer der har meldt jer som undervisere i løbet af sommeren Skulle der være flere der har interesse i at undervise på A-kursus, så meld jer endelig da undervisningsholdet endnu ikke er fastlagt.

DSOHH æresmedlem:
På DSOHH årsmøde 2022 blev (pensioneret) praktiserende speciallæge Mikkel Holmelund tildelt æresmedlemsskab af DSOHH. Det er første gang i selskabets historie at denne hæder tilfalder et DØNHO-medlem.

DØNHO Årsmøde 2022:
Årsmødeprogrammet er nu ved at have sin endelig form, og vi glæder os til at afvikle et spændende 1. DØNHO Årsmøde i Svendborg d. 18. november 2022. Vi byder på et spændende og varieret fagligt program, og vi håber desuden at tiltrække jer til den efterfølgende Generalforsamling, hvor vi byder på whiskysmagning fra Stauning Whisky, med forudgående oplæg fra en af stifterne. Dagens sluttes af med middag, fest og mulighed for overnating inkl. morgenmad. Der åbnes op for tilmelding så snart vores nye hjemmeside er flyvende. Der vil være et loft for antal deltagere, så skynd jer at sikre jer en plads når tilmeldingen åbner.

Foreløbigt program:
09.00-09.30:  Tjek in og morgenmad

09.30-10.15:  Den nye svimmelhedsklassifikation v. Kasper Grønlund
10.15-11.30:  Mononeuritter og steroid:
Neuritis Vestibularis, ny KKR v. Bjarki Djuurhus
Facialisparese og Sudden Deafness v. Sune Bloch

11.30-12.00:  Pause – udstillere

12.00-12.15:  Frie foredrag: Waypoint, immunterapi ved CRSwNP v. Christel Lajer
12.15-12.30:  Frie foredrag: Meniere projektet, v. Kasper Grønlund
12.30-12.45:  Frie foredrag: Måling af mundfunktion før og efter klip af stramt tungebånd hos nyfødte v. Torben Lildholdt

12.45-13.45:  Frokost

13.45-14.15:  My worst case
14.15-14.45:  Hvordan gør du?/ How do you do?
14.45- 15.15:  Kapacitetsmangel i sundhedsvæsenet

15.15-15.45:  Pause – udstillere – kaffe

15.45-17.15:  Mit lægeliv: ”Hvordan kan det at turde tabe ansigt redde din røv?” v. Læge og Stifter af Stauning Whisky Martin Vesterby
17.15-18.15: GF og Whiskysmagning

19.30- :            Middag og dans. Næste dag morgenmad og afgang.

Bedste hilsner og ønsket om et dejlig forår og en solrig sommer til jer alle.

På bestyrelsens vegne,
Rikke Haahr,
DØNHO næstformand, sekretær

DØNHO-nyt – November 2021

Kære kolleger

Efter seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling er det blevet tid til en lille opsummering af, hvad der foregår i kulisserne i jeres organisation.

DØNHO-årsmøde 2022
Vi kan med glæde informere jer om, at et kommende årsmøde bliver en realitet og afholdes første gang fredag den 18. november 2022 på Hotel Svendborg. Der bliver tale om et særdeles praksisrelevant og interessant program, hvor både faglighed, lægeliv, organisering og forskning kommer i fokus. Vi forventer desuden en session med frie foredrag, så har du et projekt i gang eller afsluttet et, så hører vi meget gerne fra dig og finder plads til dette.

Dagens faglige program sluttes af med Generalforsamling og bobler, og om aftenen håber vi, at så mange som muligt vil deltage i middag og fest samt overnatning på hotellet.

I løbet af foråret vil der blive mulighed for at tilmelde sig mødet, og vi håber selvfølgelig på stor interesse for at deltage. Der vil være plads til ca 100 deltagere, så hold øje med hjemmesiden ift. hvornår der åbnes op for tilmelding.

Ny hjemmeside
Processen med ny hjemmeside skrider stille og roligt fremad, og vi glæder os meget til at kunne præsentere den for jer. Vi har store forhåbninger om, at den giver os et stort løft i fht at få en god, bred og anvendelig platform at kommunikere igennem fremadrettet.

A-kursus
A-kursus for praksis er nu endelig godkendt af Sundhedsstyrelsen og afvikles førte gang i 2023. Mange kolleger har allerede udvist interesse og stillet sig til rådighed med deres faglighed, hvilket bestyrelsen sætter stor pris på. Det nærmere deltaljearbejde sættes nu i gang.

OK22
Vores formand for FAPS, Ann-Louise Reventlow-Mourier, præsenterede resultatet af OK 22 på generalforsamlingen 2021. Samlet set et flot resultat af forhandlingerne. Du kan opsøge mere information om dette på FAPS hjemmeside, og til Formødet vil du tillige få mulighed for at høre mere nyt fra FAPS.

Bestyrelsens sammensætning efter GF 2021
Formand: Thomas Qvist
Næstformand: Rikke Haahr
Sekretær: Rikke Haahr
Formand DØNHOF: Peter Tingsgaard
Kasserer: Peter Skov
DSOHH observatør: Kim Werther
Medlem: Christian Bak
Medlem: Tomaas Ravn
Medlem: Ann-Louise Reventlow-Mourier

Bedste hilsner og ønsket om en god jul til jer alle.

På bestyrelsens vegne,
Rikke Haahr,
DØNHO næstformand, sekretær

DØNHO-nyt, april 2021

Kære kolleger

DØNHO´s bestyrelse har her i april afholdt kombineret bestyrelsesmøde og internat.
Vi besluttede i den forbindelse en række tiltag, som vi håber, at I vil finde gavnlige. Vi ønsker, at I som medlemmer har viden om, hvad jeres organisation arbejder med, og fremover vil vi derfor gerne fokusere mere på nyhedsbreve, så der minimum tre gange årligt – og selvfølgelig efter behov – vil udkomme et DØNHO-nyt med en opdatering.

Medlemsoversigt:
Vi har lavet en omfattende gennemgang af medlemslisten på hhv. hjemmesiden og DØNHO og fundet ud af, at der var enkelte kolleger der deltog i organisationens arrangementer uden at være medlemmer samt at nogle troede at de var meldt ind automatisk. Disse forhold vil vi naturligvis gerne rydde op i. Nogle er allerede blevet kontaktet og vi vil formentlig kontakte nogle af jer igen i den nærmeste fremtid.

Hjemmeside:
Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmeside til vores medlemmer, og vi har store forventninger til, at denne kan give både vores faglighed og vores muligheder for at dele viden et markant løft. Mere om det når lanceringen står for døren.

Kursusaktivitet:
Vi ønsker at udbygge kursusaktiviteten i DØNHO-regi, dette både i form af fremmøde-kurser, men også som webinars. I den forbindelse arbejder vi på at afholde et DØNHO-årsmøde i relation til Generalforsamlingen, dette forventes første gang at løbe af stablen i 2022.

Moderniseringen:
Vi har fortsat fuldt fokus på moderniseringen og opfølgningen heraf.

Vedtægter:
Vi har lavet en minutiøs gennemgang af vedtægterne der trænger til at blive justeret ift. udviklingen særligt indenfor kommunikation – og vi vil formentlig komme med forslag til vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling.

Kapacitetsundersøgelsen:
I forlængelse af FAPS´ visionspapir, har DØNHO ́s bestyrelse ønsket at afklare om, der blandt medlemmerne skønnes at være behov for en kapacitetsøgning hos de praktiserende Øre-Næse-Halslæger i Danmark. I blev derfor som medlemmer bedt om at svare på spørgsmål vedrørende beliggenhed af jeres praksis og give en vurdering af behovet for en kapacitetsøgning i jeres region.

Vi modtog svar fra 108 medlemmer, hvilket svarer til en svar-procent på 68%. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at så mange tog sig tid til at svare. Svarene fordeler sig som anført nedenfor.

Region Hovedstaden:
36 svar – 1 vurderer behov for kapacitetsøgning
Svarprocent: 64% (56 ydernr)
Region Sjælland:
19 svar- 5 vurderer behov for kapacitetsøgning
Svarprocent: 80% (24 ydernr)
Region Syd:
20 svar – 2 vurderer behov for kapacitetsøgning
Svarprocent: 57% (35 ydernr)
Region Midt:
24 svar – 7 vurderer behov for kapacitetsøgning
Svarprocent: 80% (30 ydernr)
Region Nord:
9 svar – 1 vurderer behov for kapacitetsøgning
Svarprocent: 64% (14 ydernr)

Overordnet set vurderer medlemmerne, at der ikke er behov for en kapacitetsøgning, bortset fra i den vestlige del af Region Sjælland og i den vestlige del af Region Midt hvor flere medemmer finder dækningen udfordrende.

DØNHO´s bestyrelse vil gerne pointere, at der endnu ikke er konkrete planer om en kapacitetsudvidelse indenfor Øre-Næse-Halsspecialet, og at en eventuel udvidelse ikke nødvendigvis kun er i form af nye ydernumre. En øget kapacitet kunne også være lettere tilgang til brug af assisterende speciallæge eller oprettelse af delepraksis. Alt afhænger af resultaterne af OK-forhandlingerne mellem FAPS og RLTN samt lokale forhold i de enkelte regioner.

Med venlig hilsen
DØNHO´s bestyrelse

Thomas Qvist Barrett (formand)
Ann-Louise Reventlow Mourier (næstformand)
Christian Bak
Peter Tingsgaard
Peter Skov (kasserer)
Tomaas Ravn
Kim Werther (observatør DSOHH)
Rikke Haahr (sekretær)

Foreløbigt program for DØNHO årsmøde 2022

Foreløbigt program DØNHO Årsmøde 2022
Den 18. nov. 2022, Hotel Svendborg

09.00-09.30:   Tjek in og morgenmad
09.30-10.15:   Den nye svimmelhedsklassifikation v. Kasper Grønlund
10.15-11.30:   Mononeuritter og steroid:

  • Neuritis Vestibularis, gennemgang af ny KKR v. Bjarki Djuurhus.
  • Facialisparese og Sudden Deafness v. Sune Bloch

11.30-12.00:   Pause – udstillere
12.00-12.15:   Frie foredrag: Waypoint, immunterapi ved CRSwNP v. Christel Lajer
12.15-12.30:   Frie foredrag: Meniere projektet, v. Kasper Grønlund
12.30-12.45:   Frie foredrag: Måling af mundfunktion før og efter klip af stramt tungebånd hos nyfødte v. Torben Lildholdt
12.45-13.45:   Frokost
13.45-14.15:   My worst case
14.15-14.45:   Hvordan gør du?/ How do you do?
14.45- 15.15: Kapacitetsmangel i sundhedsvæsenet  v. Peter Skov (Here2treat.com), Ann-Louise Reventlow Mourier
15.15-15.45:   Pause – udstillere – kaffe
15.45-17.15:   Mit lægeliv: ”Digital transformation og Whisky” v. Martin Vesterby
17.15-18.15:   GF og Whiskysmagning
19.30- :            Middag og dans. Næste dag: Morgenmad og afgang.

 

Pris:
Årsmøde incl. middag og overnatning: kr. 2.000,-
Årsmøde uden middag og overnatning: kr. 1.500,-
Refusionsvilkår: 1 dag
Tilmeldingsfrist: 1. sept. 2022

DØNHO årsmøde - Foreløbigt program

Den 18. nov. 2022, Hotel Svendborg 
Foreløbigt program DØNHO Årsmøde 2022. 

09.00-09.30:   Tjek in og morgenmad

09.30-10.15:   Den nye svimmelhedsklassifikation v. Kasper Grønlund

10.15-11.30:   Mononeuritter og steroid: Neuritis Vestibularis, gennemgang af ny KKR v. Bjarki Djuurhus. Facialisparese og Sudden Deafness v. Sune Bloch

11.30-12.00:   Pause – udstillere

12.00-12.15:  Frie foredrag: Waypoint, immunterapi ved CRSwNP v. Christel Lajer

12.15-12.30:   Frie foredrag: Meniere projektet, v. Kasper Grønlund

12.30-12.45:   Frie foredrag: Måling af mundfunktion før og efter klip af stramt tungebånd hos nyfødte v. Torben Lildholdt

12.45-13.45:   Frokost

13.45-14.15:   My worst case

14.15-14.45:   Hvordan gør du?/ How do you do?

14.45- 15.15:  Kapacitetsmangel i sundhedsvæsenet  v. Peter Skov (Here2treat.com), Ann-Louise Reventlow Mourier

15.15-15.45:   Pause – udstillere – kaffe

15.45-17.15:   Mit lægeliv: ”Digital transformation og Whisky” v. Martin Vesterby

17.15-18.15:   GF og Whiskysmagning

19.30- :            Middag og dans. 

Næste dag:     Morgenmad og afgang.

Pris:

Årsmøde incl. middag og overnatning: kr. 2.000,-

Årsmøde uden middag og overnatning: kr. 1.500,-

Refusionsvilkår: 1 dag

Tilmeldingsfrist: 1. sept. 2022

Tilmelding: LINK KOMMER

DØNHO Formøde 2022

6. April blev der afholdt DØNHO Formøde 2022.
Der deltog ca. 85 engagerede medlemmer der både debatterede og kom på gruppearbejde.

Der var oplæg med fokus på kvalitetsklynger, enkeltstående konsultation og ikke mindst ferieringe, en opdatering noduli plicae vocalis hos børn og voksne, inspiration til anamneseoptagelse og en præsentation af arbejdet med DØNHO´s nye hjemmeside.  De deltagende DØNHO medlemmer bedt om i form af et gruppearbejde at give et bud på hvordan ferieringene kunne se ud i de 5 regioner.

Kort-regioner