Forum svar oprettet

Viser 25 indlæg - 1 til 25 (af 39 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • Kim Werther
  Deltager

  Tak for info

  svar til: Vaccination af personale? #8936
  Kim Werther
  Deltager

  Fik Moderna igår kl. 11. Ukompliceret indtil kl. 5 i nat, hvor jeg frøs og havde kulderystelser i 3 timer. Panodil i løbet af dagen, nu går det meget bedre. Blot mere sløv end normalt og let trykkende hovedpine.

  Kim Werther
  Deltager

  Kære kolleger. Jeg havde fornøjelsen af at sidde med i SST arbejdsgruppen “Nationale Kvalitetskrav til høreapparatbehandling”. SST krævede, at pjecen skulle udleveres i alle sektorer der HA behandles, men der var ikke afsat økonomi til at producere den. Jeg argumenterede kraftigt for en SST produceret pjece, og tillod mig på alles vegne at sige, at vi godt ville betale for pjecen, blot SST stod for produktionen. At SST nu både har produceret pjecen og gjort den gratis tilgængelig, det er mere end forventet. Jeg er ligesom vores formand meget tilfreds med udfaldet. Jeg tvivler dog på, at tilbuddet bliver ved med at være gratis.

  Kim Werther
  Deltager

  Fremragende ide Eva – Den problematik kommer vi alle til at befinde os i på et aller andet tidspunkt.

  svar til: Fællesindkøb af udstyr til spirometri #7514
  Kim Werther
  Deltager

  Jeg er med på Winspiro / Minispir

  svar til: Akkreditering #7390
  Kim Werther
  Deltager

  Vi står på skuldrene af hinanden Peter. Du har været med til at skabe det, sektoren er blevet til i dag. En sektor med fokus på kvalitet og en uundværlig samarbejdspartner for regionerne. Det fokus skal vi blive ved t holde fast i og udvikle.

  Kim Werther
  Deltager

  Ligeledes tak herfra. Dejligt at høre, vi udfylder vores del af cancerpakken til vores samarbejdspartneres tilfredshed.

  svar til: Åbent brev til DSOHH #7339
  Kim Werther
  Deltager

  Indtil andet er bevist, vil jeg vælge at tro på, at efteruddannelsesudvalget har en hensigt med oplægget. Det er i hvert fald svært at sige, før man har hørt det.

  svar til: Åbent brev til DSOHH #7337
  Kim Werther
  Deltager

  Kære Jacob.

  Efteruddannelsesudvalget, som jeg ikke længere er formand for, organiserer selv deres kurser. Bestyrelsen i DSOHH informeres om kursets indhold. Jeg synes du skal deltage i kurset i Kolding og høre på foredraget. Herefter er det naturligt at rejse kritik, hvis foredragsholderen åbenlyst ikke ved, hvad han taler om.

  Tommy Hedelund er Fysioterapeut, med efteruddannelse i osteopati. En fysioterapeut er vel OK at invitere til at lave et oplæg – eller hvad? Det er modigt af Tommy Hedelund at møde op, velvidende at han vil blive fagligt udfordret. Det bliver interessant, om han kan svare relevant på dine og andres kritiske tilgang til emnet.

  svar til: Høreapparat behandling #7223
  Kim Werther
  Deltager

  I samarbejde med DELTA i Odense, er det nu lykkedes, at etablere et 2 dages kursus specifikt for ørelæger med interesse for høreapparat behandling. Det første kursus vil blive afholdt den 27.-28. august 2018 og forventes at blive afholdt en gang årligt herefter. Der er plads til 30 kursister. Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig kurset i Odense. I relation til de to kursusdage, vil DSOHH holde en tredje undervisningsdag. Datoen for den sidste dag er ikke endeligt fastlagt. Det er DSOHH’s ønske, at de tre kursusdage samlet vil være kvalificerende i henhold til bekendtgørelsen om høreapparat behandling. Det vil vi udmelde til DELTA, som godkender de klinikker, der udleverer høreapparater. Det er desuden DSOHH’s ønske, at 3 dages kurset skal gentages hvert 4 år, for til stadighed at være kvalificerende. Nærmere information følger – Dette indlæg skal opfattes som en tidlig udmelding, således at I kan reservere dagene i god tid, hvis I ønsker at deltage.

  svar til: Frenulum breve #7222
  Kim Werther
  Deltager

  Kære Kolleger. I DSOHH’s bestyrelse debatterede vi emnet “Tungebånd” ved vores møde i fredags den 2. marts. Overskæring af forreste tungebånd foretager vi nok alle, men evidensen for og de kirurgiske procedurer for bagre tungebåndsplastik synes ikke at være klart definerede. DSOHH’s bestyrelse er i gang med at sammensætte et udvalg med Thomas Hjuler som ankermand, der skal se på litteraturen, hvilket vil udmunde i en KKR (kort klinisk retningslinje) om emnet. Det er DSOHH’s holdning, at indtil den planlagte KKR er klar, må det være op til den enkelte læge at afgøre, om man finder det hensigtsmæssigt at tilbyde bagre tungebåndsplastik på nyfødte. Der er så stor interesse for emnet i befolkningen, at der er oprettet en hjemmeside, hvor bekymrede forældre kan søge information. http://www.stramttungebaand.dk/

  svar til: Høreapparat behandling #7211
  Kim Werther
  Deltager

  Kære kolleger

  I mit indlæg om HA certificering af de praktiserende ørelæger, kunne det fejlagtigt tolkes således, at jeg mener, vi selv skal tilpasse HA uden at ansætte en audiologiassistent. Det mener jeg ikke vi skal. Certificeringen kvalificerer os således, at vi opfylder kriterierne i “bekendtgørelsen om høreapparat behandling”. Hermed er vi mere frie til at ansætte den audiologiassistent vi gerne vil, uden at audiologiassistenten skal opfylde bekendtgørelsens krav. Ved certificeringen er det ørelægen, der opfylder bekendtgørelsens betingelser og dermed ørelægen som i sidste ende har det faglige ansvar for, hvad der udføres af HA behandling i klinikken. Som det er nu, ved vi reelt meget lidt om, hvad audiologiassistenter udfører i vores klinikker. Det er ikke tilfredsstillende. Som klinikejer har vi de faglige ansvar for audiologiassistentens arbejde, og bør derfor også fagligt være klædt på til at gennemskue arbejdsgangen i forbindelse med HA behandlingen. Håber det er mere præcist formuleret, ellers må tale om det til formødet.

  svar til: Høreapparat behandling #7210
  Kim Werther
  Deltager

  Kære kolleger

  Hvis jeg må have lov til at komme med en opdatering og en præcisering af DSOHH certificering af de praktiserende ørelæger overfor DELTA godkendelse, som jo er to helt forskellige ting. De må ikke blandes sammen.

  1: DELTA godkender årligt de private høreapparat forhandlere og i Region Sjælland, hvor jeg er beliggende, er det også et krav at være DELTA godkendt årligt for at udlevere §64 HA. Denne godkendelse har intet at gøre med den kommende DSOHH certificering af de praktiserende ørelæger.

  2: DSOHH & DØNHO har i fællesskab ønsket at kvalificere de praktiserende ørelæger, således af vi opfylder kravene i “Bekendtgørelsen om høreapparat behandling”. Ønsket udspringer af to delmål.

  For det første at gøre os fagligt kompetente til at drive en klinik med udlevering af høreapparater, idet DØNHO’s langsigtede mål er, at HA behandling skal være en del af overenskomsten, hvilket vi arbejder for i forbindelse med den kommende modernisering af specialet.

  For det andet kunne det være hensigtsmæssigt at vi selv opfylder kriterierne i “bekendtgørelsen om høreapparatbehandling”, således at vi selv har den faglige kompetence til at lede klinikkerne og ikke skal være afhængige af at skulle ansætte de få audiologiassistenter, der opfylder kriterierne iht. bekendtgørelsen. Audiologiassistenterne kræver ofte en uforholdsmæssig høj betaling i forhold til deres uddannelsesniveau og arbejdstid.

  DSOHH certificering vil bestå af et todelt kursus afholdt dels af DELTA og dels af DSOHH. DELTA’s 3 dages kursus vil kunne tages i marts 2018, men vil fra efteråret 2018 blive erstattet af et 2-3 dages kursus kun for speciallæger og rettet specielt mod certificeringen. Planlægningen af et 1 dags kursus i DSOHH regi er ikke på plads endnu, men der arbejdes på det. DSOHH kurset vil formentlig blive afholdt i efteråret 2018 i relation til DELTA kurset.

  Jeg vil til vores formøde i år holde et indlæg om, hvad der er vores ambitioner og hvor langt vi er nået. Så vær lidt tålmodige med os, vi skal nok melde ud når det hele falder på plads i løbet af de næste måneder. Indtil videre kan I tage DELTA’s 3 dages kursus, jeg vil gerne have en tilbagemelding på formødet om, hvordan i oplever kurserne for at kunne tilrettelægge et mere specifikt kursus i efteråret.

  Kim Werther
  Deltager

  Interessant læsning på mange fronter. Jeg undrer mig over en enkelt ting. Hvorfor kører 18% af ørelægerne i Honda 🙂

  svar til: Høreapparat behandling #7197
  Kim Werther
  Deltager

  Principielt kan alle tilmeldes, men i DSOOH øjne er det tænkt som en lægelig certificering således at lægen opfylder kriterierne i “Bekendtgørelse om høreapparatbehandling” der lyder som flg.

  Godkendelse af private leverandører af høreapparatbehandling m.v.

  § 4. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium godkender private forhandlere, der opfylder kravene i § 5 for at levere tilskudsberettigede høreapparater og dertil knyttede ydelser efter § 1.

  Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af private forhandlere indsendes til DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium.

  Stk. 3. DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium fører fortegnelse over godkendte, private forhandlere af høreapparater.

  § 5. For at opnå godkendelse efter § 4 skal en privat forhandler af høreapparater opfylde følgende krav til høreapparatbehandling m.v.:

  1) Audiometri og tilpasning af høreapparat skal udføres af speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med audiologi som særligt fagområde (audiologer), speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme med efteruddannelse i audiologi eller audiologiassistenter.

  svar til: Høreapparat behandling #7190
  Kim Werther
  Deltager

  Kære kolleger. Som annonceret ved generalforsamlingen 2017, er det DSOHH’s ønske at audiologisk certificere de ørelæger, som har interesse for høreapparat behandling, således at vi opfylder kravene i cirkulæret om høreapparat behandling. Certificering består af 3 dagskurser, man kan tilmelde sig til via DELTA’s hjemmeside samt en dags kursus, som DSOHH afholder. Datoen for DSOHH’s dagskursus er ikke endeligt fastlagt, men vil blive annnonceret senere. De 3 dages DELTA kursusdage er nu annonceret og man kan tilmelde sig via DELTA’s hjemmeside. https://audiologi.dk/forside/professionelle/kurser-og-undervisning/

  svar til: EG Clinea/EMAR 7,5% generel stigning! #7119
  Kim Werther
  Deltager

  Jeg bakker gerne op i en fælles forespørgsel til EG, om hvorledes de kan argumentere for så stor en prisstigning.
  Vi kan samtidig gøre dem opmærksom på, at der er andre udbydere af lægesystemer, der kunne være interessante, hvis EG priserne stiger for voldsomt.

  svar til: Hvad tjener en amerikansk otolog? #6962
  Kim Werther
  Deltager

  Jeg har set artiklen og svaret er – Rigeligt

  svar til: Nyt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen #6824
  Kim Werther
  Deltager

  Jo Mikkel, embedslægerne har udført deres job, som de er blevet bedt om. Det er jeg enig med dig i. Jeg mener, det er opgaven, der kan stilles spørgsmålstegn ved. Som du ved, har udbyttet af SST eftersynene, i følge den efterfølgende evaluering, ikke været tilfredsstillende i forhold til arbejdsindsatsen, hvilket også er årsagen til, at de nu laves om til risikobaserede tilsyn. Akkreditering derimod er jeg stor fortaler for. Held og lykke med dit tilsyn den 5. oktober.

  svar til: Nyt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen #6820
  Kim Werther
  Deltager

  Jeg har været igennem både akkreditering og SST tilsyn indenfor kort tid, og er af den overbevisning, at det er akkrediteringens vej vi skal gå. Det giver os selvskabte redskaber til at udvikle vores klinikker. Begge mine SST tilsyn har båret præg af bureaukratisk overformynderi, udført af magtfuldkomne skrivebordslæger, som for mange år siden mistede lysten og evnerne til patientkontakt. Det var som om, de kom for at finde fejlen. Havde jeg blot følt mig bedre udrustet til sikker patientkontakt efter de to tilsyn, ville det have mening. Jeg sad desværre tilbage med en tom fornemmelse og uden reel lyst til at følge embedslægens anvisninger. SST tilsyn giver ikke bedre klinikker. Godt det snart er overstået, eller næsten overstået. Lad os arbejde på at SST tilsyn afløses helt af akkreditering.

  svar til: Nyt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen #6810
  Kim Werther
  Deltager

  Embedslægen kunne fortælle, at tilsynene indtil 1. januar 2017 er behæftet med en vis grad af tilfældighed. Man ser lidt på geografien og datoen for sidste tilsyn. Helt anderledes forholder det sig med tilsyn efter denne dato. Bliver man udvalgt, er man en såkaldt risiko klinik. Blandt andet er rejst kritik via patientombuddet en faktor der udvælges efter.

  svar til: Usædvanlig historie.. #6578
  Kim Werther
  Deltager

  Et uheldigt og helt unødvendigt brev at sende. Egentlig synes jeg ikke vores kollega sviner patienten til. Det er mere en kritik af det offentlige sundhedsvæsen. Men kønt er det ikke. Det ville være mere strategisk at lufte sine politiske præferencer i et andet forum.

  svar til: Fiber rhinolaryngoskop #6569
  Kim Werther
  Deltager

  Jeg har købt to af Finns fiberskoper. Begge gik i stykker inden 4 mdr. Første skop kom der pludseligt en metaltråd ud af gummibelægningen. Andet skop knækkede en intern metaldims (under gummi pakningen) i spidsen af skopet. I begge tilfælde konkludere Finn, at der måtte være min egen fejl og at prisen for reparation var 30.000. kr. Pr. stk. Forinden havde jeg et Pentax skop i 5 år uden det fejlede noget som helst.

  svar til: Fiber rhinolaryngoskop #6563
  Kim Werther
  Deltager

  Kære Katrine
  Jeg vil anbefale Pentax fiberskopet. Flot optik og så vidt jeg kan forstå på vores kollegaer god kvalitet og holdbarhed.

  svar til: Ultralyd, Hvem skal vi sende billeder til ? #6558
  Kim Werther
  Deltager

  Hej Mads.
  Sekretær Vibeke Bennedsen
  ØNH kirurgisk Afdeling F
  Odense Universitetshospital
  5000 Odense C
  E-mail: vibeke@[email protected]

Viser 25 indlæg - 1 til 25 (af 39 i alt)