Web-seminar – Kort tungebånd og NKR

16-11-20 - 16-11-20
Emne: Kort tungebånd og den nye NKR.

Dato: Mandag den 16. november, kl 16-18.
Platform: Mødet afholdes på Zoom.
Pris: 300 kr.

Foreløbigt program:

15.30- Log-in på Zoom.
16.00-16.05 Velkomst og introduktion til web-seminaret.
16.05-16.15: Kort tungebånd, forekomst og behandling i speciallægepraksis. Michael Lüscher, Speciallæge, Ph.D., Århus
16.15-16.30: Foreløbige data fra patienttilfredshedsundersøgelse, Lene Dahl Siggaard, speciallæge, Ålborg.
16.30-16.55: Hovedpunkter fra NKR om kort tungebånd, Rikke Raahr, speciallæge, Horsens.
16.55-16.10: Pause
16.10-16.45: Posterior tunque-tie, diagnosis and treatment. Richard Baxter, DSD, MD. Alabama Tungue-Tie Center, USA.
16.45-17.00: Afrunding, evaluering af formatet. Web-møder, er det noget for os?