Verifikation af høreapparatbehandling, REM og Frit Felts målinger

17-02-22 - 21-04-22

Kære kolleger.

Syddansk Universitet – Audiologi, udbyder et nyt efteruddannelseskursus: ”Verifikation af høreapparatbehandling, REM og Frit Felts målinger”. Kurset er tilrettelagt mhp. opgradering af medarbejdere der arbejder med høreappparattilpasning i hverdagen.

Kurset er højaktuelt og taler ind i de nye tiltag der er i forhold til kommende lovgivningen på høreområdet. Læs mere om kurset, målgruppen og tilmelding her.

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/efter_videreuddannelse/kurser/sundhed_medicin_pleje/verifikation-af-hoereapparattilpasning

Kurset formidler den nyeste viden om REM målinger og Frit Felts målinger, fulgt af praktiske øvelser, hvor den nye viden afprøves i praksis.

Den danske hørerehabilitering er i disse år under større revidering. Dette sker for at sikre en ensartet og højere kvalitet i klinikkerne. Nogle af disse krav indebærer blandt andet nye krav om verificering af høreapparatbehandling, samt taleaudiometri i Frit felt.
Real Ear Measurement (REM) er en objektiv måde at verificere om et høreapparatets output svarer til det rationale, der anvendes til tilpasningen. REM tager højde for de individuelle øregange, som kan have afgørende betydning for valg af øreprop, og dermed en succesfuld tilpasning.
REM kan også benyttes som et pædagogisk redskab, hvor høreapparattilpasseren visuelt kan vise brugeren, hvilken betydning høretabet har (VSMP).
Ved hjælp af Frit Felts målinger kan behandleren få et indblik i de udfordringer brugeren oplever i støjende lyttemiljøer.

Dette kursus giver kursisterne et en dybdegående viden om og forståelse af den teori og teknik der ligger bag REM målinger og Frit felts målinger. Den giver desuden mulighed for dybdegående forståelse af måleresultaterne og evne til at reflektere over og tage konsekvens af resultaterne. Den teoretiske viden bliver fulgt af en række praktiske øvelser hvor du får lejlighed til at afprøve din viden i praksis.

Vi håber kursustilbuddet kan have interesse for medarbejdere og organisation samt at man vil dele mailen/ formidle videre til interessenter.

Venlig hilsen

Ågot Møller Grøntved
MD, Ekstern lektor lektor
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Klinisk Institut/ Audiologi