Temadag om indre-øre-betinget svimmelhed med fokus på vestibulær rehabilitering

10-03-16 - 10-03-16

Temadagen henvender sig primært til øre-næse-halslæger, som har interesse for at udvide deres kendskab til indre-øre-betinget svimmelhed, herunder hvilke genoptræningsmuligheder, der fi ndes og hvilke psykologiske mekanismer, der kan bremse for genoptræningsprocessen.

Kort om oplægsholderne:

  • Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen
  • Mads Klokker, klinikchef og overlæge på Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet. Har arbejdet med svimmelhed og relaterede lidelser inkl. fl yvemedicin siden 1994.
  • Kasper Søndergaard, fysioterapeut M.Sc. Er forsknings- og udviklingsterapeut på Gentofte hospital og behandler patienter med svimmelhed på Rigshospitalet.
  • Anne-Mette Mohr, privatpraktiserende psykolog. Specialist i klinisk psykologi & supervisor på specialistniveau. Leder af House of Hearing. Har arbejdet med høretab og øresygdomme herunder indre-øre-betinget svimmelhed siden 1992

Se invitationen:   Invitation_vest_rehab_booklet