Teknisk-Audiologisk kursus 2018 i samarbejde med DSOHH

27-08-18 - 28-08-18

DØNHO har i samarbejde med DSOHH og DELTA, etableret et kursus der har til formål at kvalificere øre-næse-halslæger med interesse for høreapparatbehandling, i henhold til bekendtgørelsen om høreapparatbehandling. Kurserne vil blive gentaget efter behov.

DELTA kursus for ørelæger august 2018

Kursustilmelding DELTA Kursus august 2018