SAK – PRAKSISOPHØR – HVORNÅR? – HVORDAN? – OG HVAD SÅ?

11-09-14 - 11-09-14
Formål Kursets formål er at orientere praktiserende specialæger om muligheder og nye udfordringer i forbindelse med planlægning og gennemførelse af erhvervsophør. Hvornår er det optimale tidspunkt at trække sig tilbage på? Det er kursets mål at viderebringe systematiseret viden om de spørgsmål, der bør tages stilling til inden praksisafviklingsfasen med henblik på at træffe de rigtige dispositioner. Endvidere at belyse en række temaer, der belyser alder, helbred og livskvalitet.
Følgende temaer indgår i kurset:
– Praksisoverdragelse.
– Økonomi og skat ved erhvervsophør.
– Kan pengene slå til?
– Pensions- og forsikringsforhold.
– Myter og fakta om alder, aldring og funktionsevne.
– Kosten og hjerte-kar-sygdomme.
– Diabetes og motion.
– Pensionisttilværelsen – en ny udfordring.
Målgruppe Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger, som forventer at ophøre i praksis inden for en årrække af 5-10 år. Ledsagere er velkomne. 20-24 deltagere.
Form Internat. Oplæg, formidling af viden og kollegiale drøftelser.
Kursusledelse SAK Styregruppen
Undervisere Sagkyndige indenfor emnerne.
 
Tilmeldingsfrist Du kan tilmelde dig, så længe der er ledige pladser. Afmeldingsfristen var den 25. juni 2014.
Kursusafgift 5.450 kr. for speciallægen, 2.725 kr. for ledsager.
Kursusnummer 9040414 / kew
Kontakt Kursussekretær Karin Ewald, kew@dadl.dk