SAK – PRAKSISKØB

14-11-14 - 14-11-14
Formål Formålet med kurset er at ruste vordende praktiserende speciallæger til at overtage en praksis både i forhold til overenskomst, overdragelsesaftale, jura, pensions- og forsikringsforhold samt økonomi.
Målgruppe Yngre læger i sidste del af deres hoveduddannelse, der stiler mod eller overvejer speciallægepraksis, eller speciallæger der er interesserede i at vide mere om mulighederne for nedsættelse i speciallægepraksis. 40 deltagere.
Form 1-dags-eksternatkursus.
Kursusledelse Kirsten Ilkjær.
Undervisere Sagkyndige inden for emnerne.
 
Tilmeldingsfrist 09. september 2014
Kursusafgift Gratis.
Kursusnummer 9040014 / kew
Kontakt Kursussekretær Karin Ewald, kew@dadl.dk