SAK – ADMINISTRATIONSKURSUS FOR PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER

23-10-14 - 24-10-14
Formål Den praktiserende speciallæge varetager i sin praksis mange andre opgaver end patientbehandling. Speciallægen har behov for konkret viden på en række områder og indblik i problemstillinger, som man kommer ud for i det daglige arbejde med administration af speciallægepraksis. På kurset bliver speciallægen indført i administrative forhold med det formål at blive bedre i stand til at klare de daglige administrative opgaver.
På kurset behandles følgende hovedtemaer:
– Speciallægen som arbejdsgiver.
– MUS-samtalen.
– Forsikrings- og pensionsforhold.
– Etiske og kollegiale regler.
– Speciallægen som økonom og bogholder.
– Speciallægen som leder.
– Speciallægen som overenskomstpartner.
– Praktiserende speciallægers fremtid.
Målgruppe Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger. Særligt speciallæger nedsat i de seneste ti år bør gennemgå kurset. Speciallæger, der står umiddelbart foran nedsættelse og kommende speciallæger, har også mulighed for at deltage i kurset. 24 deltagere / Der kan ydes tilskud fra Efteruddannelsesfonden.
Form Internat over to perioder med en mellemperiode på fem uger.
Kursusledelse SAK-Styregruppe
Undervisere Sagkyndige inden for emnerne.
Tid og sted Over to perioder: 23. – 24. oktober 2014 og 27. – 28. november 2014 / KolleKolle, Værløse.
Tilmeldingsfrist 28. august 2014.
Kursusafgift Gratis
Kursusnummer 9040114 / kew
Kontakt Kursussekretær Karin Ewald, kew@dadl.dk