SAK – SPECIALLÆGEN SOM LEDER

01-05-14 - 02-05-14
Formål At være en god personaleleder er en vigtig forudsætning for at kunne varetage de mange opgaver, der gennemstrømmer en succesfuld speciallægepraksis. At skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere er en udfordring for de fleste ledere. Gennem dette kursus får speciallægen indsigt i – og redskaber til – at etablere en god dialog med de ansatte for på den måde at sikre et godt, kommunikativt  og udviklende arbejdsmiljø. Når kurset er omme, vil deltagerne først og fremmest have tilegnet sig viden om, hvad ledelse er, og hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaver løses i hverdagen.
Målgruppe Kurset henvender sig til praktiserende speciallæger med personaleansvar. Maks. 24 deltagere. Der kan ydes tilskud fra Efteruddannelsesfonden.
Form 2-dags-internat. Undervisningen veksler mellem erfaringsudveksling, teoretiske input og cases.
Kursusledelse Speciallæge Kirsten Ilkjær.
Undervisere Organisationskonsulent, cand.psych.aut. Camilla Raymond.
Kontakt Kursussekretær Karin Ewald, kew@dadl.dk