DSOHH´s Årsmøde 2019

25-04-19 - 26-04-19

Program for formødet 2018

Hotel Nyborg Strand d 11. april kl 16:30

16:30: Ankomst og sandwich

17:00: Velkomst

17:05: Audiologi i speciallægepraksis ved Kim Werther

1730: Virksomhedsansvarlig læge ved Kim Werther

18:00: MRSA i speciallægepraksis ved Tina Urth Buhr fra SSI

19:30: Gennemgang af den kommende modernisering ved Peter Tingsgaard

20:00: Pause/middag

20:45: ”Finn skal bedøves” ved Jakob Korsholm

20:55: Orientering fra bestyrelsen ved Ann-Louise Reventlow-Mourier

21:30:Tak for i aften